☰ Menu Prawe Menu ☰
Powiat Piaseczyński

Sobota 01.04.2023

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 2851W Kopana - Pawłowice, dz. 131 Kopana; dz nr 2,3 Pawłowice

Zarząd Dróg Powiatowych w Piasecznie

ul. Kościuszki 9
05-500 Piaseczno
tel. (022) 756-24-82
fax. (022) 756-24-80
 
KDM.343- B.F.-100/3132/2010
Piaseczno 05-11-2010
 
21/KDM/2010
ZAWIADOMIENIE
O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 
Na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych
(tekst jednolity Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 ze zm.) Zarząd Dróg Powiatowych w Piasecznie informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na:„Budowę chodnika przy drodze powiatowej nr 2851W Kopana – Pawłowice, dz. 131 Kopana; dz nr 2,3 Pawłowice” została wybrana oferta wykonawcy:
Przedsiębiorstwo Usługowo – Remontowe
EWBUD”
Działki Suskowolskie 9B
26-670 Pionki
Oferta niniejszego Wykonawcy zawiera najniższą cenę, a w związku z powyższym uzyskała najwyższą liczbę punktów w wyniku oceny oferty przeprowadzonej przez Zamawiającego na podstawie kryteriów wskazanych w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.
Zbiorcze zestawienie ofert


 
Numer oferty

 
Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy
Razem liczba punktów – streszczenie oceny i porównania złożonych ofert
1
Zakład Usług Terenowych Budowlanych i Porządkowych
MARGOT”
ul. Pasaż Ursynowski 11
02-784 Warszawa

 
92,35 pkt
2
Przedsiębiorstwo Usługowo – Remontowe „EWBUD”
Działki Suskowolskie 9B
26-670 Pionki

 
100 pkt

Jednocześnie Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 94 ust.2 pkt 3 lit. a, ustawy Prawo zamówień publicznych umowa w sprawie zamówienia publicznego może zostać zawarta niezwłocznie po przesłania Wykonawcom zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.
Wytworzył:
Udostępnił:
Ciechomski Marcin
(2010-11-08 15:01:40)
Ostatnio zmodyfikował:
Ciechomski Marcin
(2010-11-08 15:02:52)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 3962107