Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - przebudowa drogi nr 2826 W - ul. Wiekowej Sosny w Zalesiu Górnym, na odcinku od ul. Pionierów do Koralowych Dębów: Etap I - wykonanie jezdni

Zarząd Dróg Powiatowych w Piasecznie

ul. Kościuszki 9 05-500 Piaseczno
tel. (022) 756-24-82
fax. (022) 756-24-80
 
Piaseczno 30-11-2010
 
KDM.343- B.F.-106 / 3335/2010
26/KDM/2010
ZAWIADOMIENIE
O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 
Na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych
(tekst jednolity Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 ze zm.) Zarząd Dróg Powiatowych w Piasecznie informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na:„Przebudowę drogi nr 2826 W – ul. Wiekowej Sosny w Zalesiu Górnym, na odcinku od ul. Pionierów do Koralowych Dębów: Etap I – wykonanie jezdni.” została wybrana oferta wykonawcy:

 
P.P.U.H. „EFEKT” Sp. z o. o.
ul. Szomańskiego 8
02-495 Warszawa

 
Oferta niniejszego Wykonawcy zawiera najniższą cenę, a w związku z powyższym uzyskała najwyższą liczbę punktów w wyniku oceny oferty przeprowadzonej przez Zamawiającego na podstawie kryteriów wskazanych w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.
 
Zbiorcze zestawienie ofert


 
Numer oferty

 
Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy
Razem liczba punktów – streszczenie oceny i porównania złożonych ofert
1
Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Sp. z o.o.
ul. Kolejowa 28
05-300 Mińsk Mazowiecki

 
94,38 pkt
2
Konsorcjum:
POL-DRÓG WARSZAWA Sp. z o.o.
(lider)
ul. Arkuszowa 7
01-934 Warszawa
POL-DRÓG PIŁA S.A.(partner)
ul. Wawelska 106
64-920 Piła

 

 

 
71,18 pkt
3
P.P.U.H. „EFEKT” Sp. z o. o.
ul. Szomańskiego 8
02-495 Warszawa

 
100 pkt
4
FAL-BRUK B.B.Z. Falenta Spółka Jawna
ul. Sarabandy 42
02-868 Warszawa

 
85,97 pkt

Jednocześnie Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 94 ust. 2 pkt 3 lit. a, ustawy Prawo zamówień publicznych umowa w sprawie zamówienia publicznego może zostać zawarta niezwłocznie po przesłaniu zawiadomienia Wykonawców o wyborze najkorzystniejszej oferty.
Wytworzył:
Udostępnił:
Ciechomski Marcin
(2010-11-30 12:15:43)
Ostatnio zmodyfikował:
Ciechomski Marcin
(2010-11-30 12:18:39)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki