Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty - dostawy środków czystości do Domu Pomocy Społecznej w Górze Kalwarii

Numer sprawy: DPS/A-G/ZP-3421/17/3194/2010

Góra Kalwaria dnia 07.12.2010 r.

OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 
dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
Numer sprawy DPS/A-G/ZP-3421/17/2010

 
Nazwa zadania: dostawy środków czystości do Domu Pomocy Społecznej

 
Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę:

 
SEMEN
Jarosław Semeniuk
ul. Paproci 3
05-802 Pruszków

 
Uzasadnienie wyboru: oferta spełniająca wszystkie wymagania SIWZ oraz przedstawiająca najniższą cenę.
Podstawą prawną dokonanego wyboru jest art. 91 ust. 1 Pzp oraz Kodeks Cywilny.

 
W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty:

 


 
Lp

 
Nazwa wykonawcy
Liczba punktów

 
1.
ATUT P. P. U. H.
Łukasz Pawlak
Pawłów 113
26 510 Chlewiska

 
72.49

 
2.
M.Z. Serwis
Magdalena Zantara
ul. Rzeczna 6
03-794 Warszawa

 
74.28

 
3.
ADMOR Przed.Handlowe
Jerzy Moryto
ul. Wierzbicka 58 m 1
26-600 Radom

 
85.50

 
4.
DELKOR Sp. z o. o.
ul. Szczecińska 61/67
91-222 Łódź

 
89.14

 
5.
LUX Przedsiębiorstwo Handlowe
Jolanta Sitkowska Sp. J.
ul. Lubelska 65
26-600 Radom

 
87.30

 
6.
EWAPOL
Przedsiębiorstwo Handlowe
ul. Sonaty 2/204
02-744 Warszawa

 
57.21

 
7.
KAMAT
ul. Cieślewskich 5a
03-017 Warszawa

 
68.54

 
8.
SEMEN
Jarosław Semeniuk
ul. Paproci 3
05-802 Pruszków

 
100.00

 
9.
DELFIN Sp. z o. o.
ul. Lipkowska 15
05-530 Góra Kalwaria

 
70.81


2. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2) Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostały odrzucone żadne oferty.

 
3. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 3) Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostali wykluczeni żadni wykonawcy.

 
Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 94 ust. 2 pkt 3 lit. a, ustawy Prawo zamówień publicznych umowa w sprawie zamówienia publicznego może zostać zawarta niezwłocznie po przesłaniu zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.
Wytworzył:
Udostępnił:
Ciechomski Marcin
(2010-12-08 13:38:10)
Ostatnio zmodyfikował:
Ciechomski Marcin
(2010-12-08 13:39:19)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki