Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty - dostawy warzyw do Domu Pomocy Społecznej w Górze Kalwarii

Numer sprawy: DPS/A-G/ZP-3421/18/3195/2010

Góra Kalwaria dnia 07.12.2010 r.

 
OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 
dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
Numer sprawy DPS/A-G/ZP-3421/18/2010

 
Nazwa zadania: dostawy warzyw do Domu Pomocy Społecznej

 
Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę:

 
CYTRUS” Janusz Pawlak
ul. Millenium 90
05-503 Głosków

 
Uzasadnienie wyboru: oferta spełniająca wszystkie wymagania SIWZ oraz przedstawiająca najniższą cenę.
Podstawą prawną dokonanego wyboru jest art. 91 ust. 1 Pzp oraz Kodeks Cywilny.

 
W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty:

 


 
Lp

 
Nazwa wykonawcy
Liczba punktów

 
1.
CYTRUS”
Janusz Pawlak
ul. Millenium 90
05-503 Głosków

 
100.00

 
2.
"Bracia Ledzion"
Grzegorz Ledzion, Zbigniew Ledzion ul. Podchorążych 25/27
94-234 Łódź

 
98.56

2. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2) Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostały odrzucone żadne oferty.
3. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 3) Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostali wykluczeni żadni wykonawcy.

 
Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 94 ust. 2 pkt 3 lit. a, ustawy Prawo zamówień publicznych umowa w sprawie zamówienia publicznego może zostać zawarta niezwłocznie po przesłaniu zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.
Wytworzył:
Udostępnił:
Ciechomski Marcin
(2010-12-08 13:44:23)
Ostatnio zmodyfikował:
Ciechomski Marcin
(2010-12-08 13:53:51)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki