☰ Menu Prawe Menu ☰
Powiat Piaseczyński

Sobota 01.04.2023

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - bezpośrednia stała ochrona fizyczna bazy sprzętowo ? materiałowej i pomieszczeń biurowych w Wilczej Górze w okresie 2011 i 2012 roku

Zarząd Dróg Powiatowych w Piasecznie

ul. Kościuszki 9
05-500 Piaseczno
tel. (022) 756-24-82
fax. (022) 756-24-80
 
KDM.343- B.F.- 110/3422/2010
 
Piaseczno 09-12-2010
 
25/KDM/2010

 
ZAWIADOMIENIE
O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 
Na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych
(tekst jednolity Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 ze zm.) Zarząd Dróg Powiatowych w Piasecznie informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na:„Bezpośrednią stałą ochronę fizyczną bazy sprzętowo – materiałowej i pomieszczeń biurowych w Wilczej Górze w okresie 2011 i 2012 roku. ” została wybrana oferta wykonawcy:
 
OCHRONA – GOT S.C.
T.R. GRĘDA A. JANDUŁA
Ul. Słoneczna 89
05-860 Płochocin

Oferta niniejszego Wykonawcy zawiera najniższą cenę, a w związku z powyższym uzyskała najwyższą liczbę punktów w wyniku oceny oferty przeprowadzonej przez Zamawiającego na podstawie kryteriów wskazanych w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.
Zbiorcze zestawienie ofert


 
Numer oferty

 
Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy
Razem liczba punktów – streszczenie oceny i porównania złożonych ofert

 
1
Agencja Ochrony Osób i Mienia
D.S. FOKUS PIOTR SUCHODOLSKI
ul. J. Dąbrowskiego 47
05-091 Ząbki

 
78,40pkt
2
OCHRONA – GOT S.C.
T.R. GRĘDA A. JANDUŁA
Ul. Słoneczna 89
05-860 Płochocin

 

 
100pkt
3
Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Zakład Pracy Chronionej
EMIR” Sp. z o.o.
Ul. Barska 6
87-800 Wocławek

 
84,08pkt
4
DOMENA Sp. z o.o.
Ul. Ustronia 39
43-316 Bialsko-Biała

 
72,30pkt
5
A.S. Sp. z o.o.
Ul. Pańska 85/16
00-837 Warszawa

 
81,62pkt
6
Agencja Ochrony
Kowalczyk Sp. z o.o.
Ul. Tuwima 1
05-300 Mińsk Mazowiecki

 
89,13pkt
7
Konsorcjum: Lider-
UNIWERSUM OCHRONA Sp. z o.o.
Ul. M. Kasprzaka 224
01-211 Warszawa
USŁUGOWA SPÓŁDZIELNIA
UNIWERSUM” UL. Kasprzaka 24
01-211 Warszawa
81,81pkt
8
Agencja Ochrony mienia i osób
LIDER”
A. Zagórski I. Zagórska S.J.
Ul. Wolska 84/86
01-141 Warszawa

 
87,13pkt
9
SECURITYPOL Sp. z o.o.
Ul. Janan Pawła II 24 lok 11
05-500 Piaseczno

 
80,95pkt
10
Impuls” Sp. z o.o.
Ul. Wilcza 18m12
00-532 Warszawa

 
76,26pkt

Jednocześnie Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 94 ust. 2 pkt 3 lit. a, ustawy Prawo zamówień publicznych umowa w sprawie zamówienia publicznego może zostać zawarta niezwłocznie po przesłaniu zawiadomienia Wykonawców o wyborze najkorzystniejszej oferty.
Wytworzył:
Udostępnił:
Ciechomski Marcin
(2010-12-09 10:13:40)
Ostatnio zmodyfikował:
Ciechomski Marcin
(2010-12-09 10:22:14)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 3962107