☰ Menu Prawe Menu ☰
Powiat Piaseczyński

Wtorek 28.03.2023

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty - dostawa nabiału i jaj kurzych dla DPS w Konstancinie-Jeziornie

 Powiat Piaseczyński – Dom Pomocy Społecznej w Konstancinie-Jeziornie, 05-510 Konstancin-Jeziorna, ul. Potulickich 1, informuje o wyniku postępowania o zamówienie publiczne prowadzonego w trybie „przetargu nieograniczonego” o wartości nie przekraczającej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych na „Dostawę nabiału i jaj kurzych”.

W powyższym postępowaniu zostały złożone 2 oferty:


 

Nr oferty
Nazwa (firma) i adres wykonawcy
Cena brutto w zł
Liczba punktów

 
1

 
Firma Handlowa DAGR-BIS SP. J.
Ul. Szkolna 13, 05-500 Piaseczno

 
80.358,00

 
100

 
2
AGMAR Doradztwo WPR
Małgorzata Jaworska-Duszyk, ul. Patriotów 110, 04-844 Warszawa

 
93.225,00

 
86


Wybór oferty najkorzystniejszej.
Zatwierdzono wybór oferty najkorzystniejszej, to jest oferty Firmy Firma Handlowa Dagr-bis Spółka Jawna, ul. Szkolna 13, 05-500 Piaseczno za kwotę brutto 80.358,00 zł (słownie: osiemdziesiąt tysięcy trzysta pięćdziesiąt osiem zł).

 
Uzasadnienie wyboru.
Oferta spełnia wszystkie wymagania specyfikacji istotnych warunków zamówienia i uzyskała wyższą liczbę punktów.

 
Termin podpisania umowy.
Zgodnie z art. 94 ust. 2 pkt. 3 ustawy Pzp zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminów, o których mowa w ust. 1, ponieważ nie odrzucono żadnej oferty oraz nie wykluczono żadnego wykonawcy.
Wytworzył:
Udostępnił:
Ciechomski Marcin
(2010-12-14 13:15:40)
Ostatnio zmodyfikował:
Ciechomski Marcin
(2010-12-14 13:17:36)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 3960247