Dostawa na teren bazy w Wilczej Górze kruszyw wapiennych - pytania do SIWZ 14.12.2010

Zarząd Dróg Powiatowych w Piasecznie

ul. Kościuszki 9 
05-500 Piaseczno
fax. 756-24-80 
tel. 756-24-82
KDM.343- B.F.- 113/ 3454 / 2010
Piaseczno, dn. 2010-12-14

 
DOTYCZY: „Dostawę na teren bazy w Wilczej Górze kruszyw wapiennych.” 

 
Sprawa numer 29/KDM/2010
 
Pytania do SIWZ
 
Do Zamawiającego w dniach 13.12.2010r i 14.12.2010r., wpłynęły pytania do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Zamawiający zgodnie z art. 38 ust 1 i 2 Upzp , przekazuje treść zapytań wraz z wyjaśnieniami bez ujawniania źródła zapytania.
 
  1. Czy Zamawiający dopuszcza możliwość przyjęcia kruszywa również po godz. 15:00 ( ze względu na konieczność rozładunku wagonów bez ponoszenia dodatkowych kosztów)tj. kar za przetrzymanie wagonów pod rozładunkiem? 
Odpowiedz:
Zamawiający, przewiduje możliwość przyjęcia kruszywa również po godz. 15:00, po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym godziny przyjęcia kruszywa na terenie bazy w Wilczej Górze.
 
  1. Czy możliwa jest dostawa kruszywa w dniach 3-4 stycznia, a faktura wystawiona będzie z data 30.12.2010r.? 
Odpowiedz:
Zamawiający wymaga dostaw kruszywa zgodnie z zapisami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia tj. w terminie od 23.12.2010r. do dnia 30.12.2010r.
 
  1. Czy Zamawiający dopuszcza zamienniki:
- frakcji 35/50mm zamiast 31,5/63 mm;
- frakcji 0/35 mm zamiast 0/31,5 mm.
 
Odpowiedz:
Zamawiający wymaga dostaw kruszywa zgodnie z zapisami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Część II - Opisem Przedmiotu zamówienia tj.:
- Miał frakcji 0/4
- Kliniec frakcji 4/31,5
- Tłuczeń frakcji 31,5/63
Wytworzył:
Udostępnił:
Ciechomski Marcin
(2010-12-14 15:42:36)
Ostatnio zmodyfikował:
Ciechomski Marcin
(2010-12-14 15:47:48)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki