☰ Menu Prawe Menu ☰
Powiat Piaseczyński

Wtorek 28.03.2023

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - dostawa na teren bazy w Wilczej Górze kruszyw wapiennych

Zarząd Dróg Powiatowych w Piasecznie

ul. Kościuszki 9
05-500 Piaseczno
tel. (022) 756-24-82
fax. (022) 756-24-80
 
Piaseczno 20-12-2010
 
KDM.343- B.F.-114/ 3515 /2010
29/KDM/2010

 
ZAWIADOMIENIE
O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 
Na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 ze zm.) Zarząd Dróg Powiatowych w Piasecznie informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na:Dostawę na teren bazy w Wilczej Górze kruszyw wapiennych.” została wybrana oferta wykonawcy:

 
STD Jarosław Dąbrowski
Wola Krakowiańska 38D
05-831 Wola Krakowiańska

 
Oferta niniejszego Wykonawcy zawiera najniższą cenę, a w związku z powyższym uzyskała najwyższą liczbę punktów w wyniku oceny oferty przeprowadzonej przez Zamawiającego na podstawie kryteriów wskazanych w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.

 
Zbiorcze zestawienie ofert


 
Numer oferty

 
Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy
Razem liczba punktów – streszczenie oceny i porównania złożonych ofery
1
KRUSZYWOSORT”
Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe
Ul. Marglowa 83
28-600 Radom

 
77,89 pkt
2
P.H.U. „DAW-TRANS”
Sławomir Podstawka
Kostomłoty Drugie 109 D
26-085 Miedziana Góra

 

 
92,42 pkt
3
FETRA Sp. z o.o.
Ul. Matuszewska 20
03-876 Warszawa

 
81,08 pkt
4
SAS – BUD Kamil Sasin
Ul. Chopina 24
05-822 Milanówek

 
87,54 pkt
5
Przedsiębiorstwo produkcyjno Handlowo Usługowe
REMBET Sp. z o.o.
Ul. Bokserska 77
02-690 Warszawa

 
82,59 pkt
6
STD Jarosław Dąbrowski
Wola Krakowiańska 38D
05-831 Wola Krakowiańska

 
100 pkt


Jednocześnie Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 94 ust. 2 pkt 3 lit. a, ustawy Prawo zamówień publicznych umowa w sprawie zamówienia publicznego może zostać zawarta niezwłocznie po przesłaniu zawiadomienia Wykonawców o wyborze najkorzystniejszej oferty.
Wytworzył:
Udostępnił:
Ciechomski Marcin
(2010-12-20 15:24:09)
Ostatnio zmodyfikował:
Ciechomski Marcin
(2010-12-20 15:25:08)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 3960247