Oddanie w najem na okres 3 lat lokalu mieszkalnego przy ul. Młodych Wilcząt, Zalesie Górne, gm. Piaseczno

 OGŁOSZENIE
ZARZĄDU POWIATU PIASECZYŃSKIEGO

z dnia 31 grudnia 2010 r.

 
w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do najmu

 
Działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity w Dz.U. z 2000r. Nr 46, poz. 543 z późn. zm.) Zarząd Powiatu Piaseczyńskiego

 
ogłasza, co następuje:

 
I.

 
Powiat Piaseczyński przeznaczył do oddania w najem na okres 3 lat lokal mieszkalny opisany szczegółowo w wykazie stanowiącym załącznik do niniejszego ogłoszenia.

 
II.

 
Ogłoszenie zostanie wywieszone na tablicy ogłoszeń w okresie od dnia 4 stycznia 2011r. do dnia 24 stycznia 2011 r.


Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem
Wytworzył:
Udostępnił:
Ciechomski Marcin
(2011-01-04 12:06:35)
Ostatnio zmodyfikował:
Ciechomski Marcin
(2011-01-04 12:18:37)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki