Piaseczno 17.01.2011

KDM.343.BF- 4/ 114 / 2011
01/KDM/2011


 
OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA

 
Zarząd Dróg Powiatowych w Piasecznie, ul. Kościuszki 9 , 05-500 Piaseczno, informuje, iż w przeprowadzonym postępowaniu przetargowym na: „Dostawy na teren bazy w Wilczej Górze soli drogowej z antyzbrylaczem”, nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu, ani nie wpłynął żaden wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu od wykonawcy niepodlegającego wykluczeniu.

 
W związku z powyższym na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1) ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający unieważnia postępowanie.

 
Z poważaniem
Dyrektor
inż. Antoni Kobus
Wytworzył:
Udostępnił:
Ciechomski Marcin
(2011-01-17 10:16:29)
Ostatnio zmodyfikował:
Ciechomski Marcin
(2011-01-17 10:17:56)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki