Lp. Podstawa Opis, lokalizacja i wyliczenie Jm. Ilości składowe Razem
1 2 3 4 5 6
E1 45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne 0,000
W1 0,000 0,000
A1 45262521-9 Roboty murarskie w zakresie fasad 0,000
W1 0,000 0,000
P1 KNR 4-01 0701-0200 Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej o powierzchni do 5 m2 na ścianach,filarach,pilastrach analogia wraz z rusztowaniem m2 76,000
W1 76,000 m2 76,000
P2 KNR 4-01 0723-0100 Uzupełnienie podkładów pod tynki zewnętrzne /wapno gaszone/ ścian,loggii,balkonów,podłoże z cegły,pustaków ceram.gazo-i pianobetonów,w jednym miejscu do 1 m2 wraz z rusztowaniem m2 76,000
W1 76,000 m2 76,000
P3 KNR 4-01 0726-0101 Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kat.III /wap.suchogaszone/ścian,loggii,balkonów,podłoże z cegły pustaków cer.gazo-i pianobet.w jednym miejscu do 1m2 wraz z rusztowaniem m2 51,000
W1 51,000 m2 51,000
P4 KNR 4-01 0726-0101 Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kat.III /wap.suchogaszone/ścian,loggii,balkonów,podłoże z cegły pustaków cer.gazo-i pianobet.w jednym miejscu do 1m2 analogia tynk renowacyjny wraz z rusztowaniem m2 25,000
W1 25,000 m2 25,000
P5 KNR 4-01 0310-0100 Przemurowanie kominów z cegieł o objętości w jednym miejscu do 0,5 m3. Użycie zaprawy z wapna suchogaszonego analogia słupek i ścianki m3 1,280
W1 0,18+1,1 m3 1,280
P6 KNR 4-01 0805-0600 Uzupełnienie okładziny lastrykowej na stopniach schodowych z noskami m2 0,450
W1 0,45 m2 0,450
P7 KNR 4-01 0805-0100 Uzupełnienie posadzki lastrykowej jednobarwnej o powierzchni do 5,0 m2 w jednym miejscu m2 21,000
W1 21,000 m2 21,000
P8 KNR-I 0-26 0637-0100 Naprawa starych murów środkiem Thermopal SR22 - tynki wykonywane ręcznie. Jednokrotne odsolenie ścian o powierzchni do 2 m2 analogia uzupełnienie tralek betonowych m2 53,419
W1 53,419 m2 53,419
P9 KNR-I 0-26 0639-0100 Impregnacja elewacji - metoda natryskowa. Jednokrotne wykonanie impregnacji powierzchni betonowych m2 53,419
W1 53,419 m2 53,419
P10 KNR 4-01 0310-0200 Przemurowanie kominów z cegieł o objętości w jednym miejscu ponad 0,5 m3. Użycie zaprawy z wapna suchogaszonego m3 5,500
W1 0,1 m3 0,100
W2 5,4 m3 5,400
P11 KNR 4-01 0419-0200 Wykonanie rusztowania przy kominach o obwodzie od 2 m do 5 m szt. 3,000
W1 3,000 szt. 3,000
P12 KNR 4-01 0333-1200 Przebicie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej o grubości 2 1/2 cegły szt. 11,000
W1 6+5 szt. 11,000
P13 KNR 4-01 0322-0200 Obsadzenie kratek wentylacyjnych w ścianach z cegieł szt. 22,000
W1 5+5 szt. 10,000
W2 12 szt. 12,000
P14* WYCENA WŁASNA Rozbiórka konstrukcji ganka przed wejściem od kuchni kpl 1,000
W1 1,000 kpl 1,000
P15 KNNR 2 0302-0200 Ściany murowane budynków wielokondygnacyjnych z cegieł pełnych m3 2,800
W1 2,8 m3 2,800
P16 KNNR 2 1001-0100 Tynki zewnętrzne zwykłe III kategorii na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych m2 29,800
W1 6,2+11,8*2 m2 29,800
P17 KNNR 2 0107-0700 Betonowanie konstrukcji zbrojonych w deskowaniu tradycyjnym: płyt stropowych m3 1,000
W1 1,000 m3 1,000
P18* WYCENA WŁASNA Ocieplenie ścian kulkami styropianowymi wraz z rusztowaniem m2 440,000
W1 440,000 m2 440,000
P19 KNR 4-01 0348-0300 Rozebranie ścianek z cegieł o grubości 1/2 cegły na zaprawie cementowo-wapiennej m2 1,200
W1 1,2 m2 1,200
A2 45431000-7 Kładzenie płytek 0,000
W1 0,000 0,000
P20 KNR 4-01 0807-0400 Zerwanie posadzek lub okładzin z masy lastrykowej m2 38,781
T1 schody zew.
W1 1,43*2,06+1,0*0,15 m2 3,096
W2 ((0,14+0,28)*(1,92+1,42)/2)*6 m2 4,208
W3 1,92*0,4 m2 0,768
W4 1,3*1,3 m2 1,690
W5 ((0,3+0,14)*(1,9+1,32)/2)*7 m2 4,959
T2 balkon
W6 1,3*1,2+1,25*0,6*2 m2 3,060
W7 21 m2 21,000
P21 KNR 4-01 0804-0700 Zerwanie posadzki cementowej m2 18,060
W1 1,3*1,2+1,25*0,6*2 m2 3,060
W2 2,5*6,0 m2 15,000
P22 KNNR 2 1202-0600 Posadzki cementowe z cokolikami zatarte na gładko grubości 25 mm analogia z dodatkiem ASOPLAST MZ m2 18,060
W1 18,06 m2 18,060
P23 KNNR 2 1202-0700 Posadzki cementowe z cokolikami. Zmiana grubości o 10 mm
Krotność= 2,00
m2 18,060
W1 18,06 m2 18,060
P24 KNR-I 0-12 1121-0100 Przygotowanie podłoża pod okładziny schodów z płytek układanych na klej metodą kombinowaną m2 32,781
W1 17,781+15 m2 32,781
P25 KNR-I 0-12 1121-0500 Okładziny schodów i balkonów z płytek antypoślizgowych o wymiarach 30x30 cm układanych na klej metodą kombinowaną i balkonów fuga ASOFUGE m2 42,781
W1 32,781 m2 32,781
W2 10 m2 10,000
P26 KNR-I 0-12 1122-0100 Przygotowanie podłoża pod cokoliki wysokości 10 cm na schodach z płytek układanych na klej metodą kombinowaną m 12,000
W1 12,000 m 12,000
P27 KNR-I 0-12 1122-0700 Cokoliki wysokości 10 cm na schodach z płytek układanych na klej metodą kombinowaną,z przecinaniem płytek m 12,000
W1 12,000 m 12,000
P28 KNR-I 0-39 0116-0100 Uszczelnienie powierzchni poziomych pomieszczeń mokrych i wilgotnych (łazienki, kuchnie, pralnie itp.) oraz balkonów i tarasów, wykonane pod okładziną ceramiczną masą uszczelniającą AQUAFIN 2K analogia m2 42,781
W1 32,781 m2 32,781
W2 10 m2 10,000
P29 N.Z. 2-02U 0001-0100 Uszczelnienie mechaniczne kitem trwale plastycznym styków elementów prefabrykowanych ścian zewnętrznych.Uzupełnienie styków poziomych i pionowych (z.7/91) analogia kit uszczelniajacy ESCOSIL-2000-ST m 13,500
W1 1,3+1,2*2+0,4*2 m 4,500
W2 2,4+6,0+0,3*2 m 9,000
A3 45261900-3 Usługi napraw i konserwacji dachów 0,000
W1 0,000 0,000
P30 KNR 4-01 0535-0800 Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy gzymsów itp.z blachy nie nadającej się do użytku m2 1,605
W1 (1,8+1,85+1,7)*0,3 m2 1,605
P31 KNR 4-01 0535-0400 Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku m 15,350
W1 1,8+1,85+1,7+2,5+6,0+0,7+0,6+0,2 m 15,350
P32 NNRNKB 2-02U 0541-0100 Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szerokości w rozwinięciu do 25 cm (Orgbud W-wa) m2 5,605
W1 5,605 m2 5,605
P33 KNR 2-02 0508-0301 Rynny dachowe z blachy ocynkowanej,grubości 0,55 mm,półokrągłe o średnicy 12 cm. m 15,350
W1 15,35 m 15,350
P34* WYCENA WŁASNA wykonanie daszka ozdobnego ze stali wraz z oszkleniem i orynowaniem kpl 1,000
W1 1,000 kpl 1,000
A4 45442100-8 Roboty malarskie 0,000
W1 0,000 0,000
P35 KNR 4-01 1211-0300 Opalanie farby olejnej ze stolarki drzwiowej i szafek o powierzchni do 1,0 m2 analogia z powierzchni betonowych środkami chemicznymi m2 13,500
W1 13,5 m2 13,500
P36 TZKNBK CZ. VIII 0510-1490 Czyszczenie ścierne lub chemiczne - mury gładkie lecz filary, pilastry, gzymsy i attyki m2 53,419
W1 0,14*0,67*4*(13+20+34) m2 25,138
W2 (0,27*2+0,5*2)*(1,4+1,67+1,4) m2 6,884
W3 0,45*0,35*7+((0,45+0,33*2+0,35*2)*0,77)*6 m2 9,465
W4 0,34*0,36*9+(0,34*2+0,36*2)*5*0,77 m2 6,492
W5 (0,27*2+0,05*2)*8,5 m2 5,440
P37 TZKNBK CZ. III 0501-0660 Ręczne nacięcie powierzchni podłoża cementowego wraz z rusztowaniem m2 53,419
W1 53,419 m2 53,419
P38 N.Z. 7-12U 0301-0200 Czyszczenie ręczne,szczotkowanie powierzchni pionowych skośnych i cylindrycznych (WACETOB-PZITB) analogia powierzchnia dachu z blachy m2 213,900
W1 213,9 m2 213,900
P39 N.Z. 7-12U 0402-0200 Malowanie emalią chlorokauczukową powierzchni pionowych skośnych i cylindrycznych (WACETOB-PZITB) analogia powierzchnia dachu z blachy m2 213,900
W1 213,9 m2 213,900
P40 KNR-I 0-17 2608-0100 Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką - mokrą poprzez oczyszczenie mechaniczne i zmycie analogia wraz z rusztowaniem m2 444,600
W1 444,6 m2 444,600
P41 KNR-I 19-01 1305-0400 Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi powierzchni zewnętrznych tynków gładkich wraz z rusztowaniem m2 444,600
W1 444,6 m2 444,600
P42 KNR-I 0-17 2608-0300 Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką - mokrą poprzez gruntowanie preparatem wzmacniającym CT17 dwukrotnie m2 498,019
W1 53,419 m2 53,419
W2 444,6 m2 444,600
P43 TZKNBK CZ. IX 5403-0260 Oczyszczenie elementów sztukatorskich - zdjęcie farby emulsyjnej. Fryzy dekoracyjne o rysunku średnio złożonym 20-25 cm analogia wraz z rusztowaniem m 34,000
W1 34,000 m 34,000
A5 45111220-6 Roboty w zakresie usuwania gruzu 0,000
W1 0,000 0,000
P44 KNR 4-01 0108-1100 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km m3 13,723
W1 38,781*0,02 m3 0,776
W2 18,06*0,05 m3 0,903
W3 358*0,01 m3 3,580
W4 1,0 m3 1,000
W5 7,32 m3 7,320
W6 1,2*0,12 m3 0,144
P45 KNR 4-01 0108-1200 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na każdy następny 1 km
Krotność= 8,00
m3 13,723
W1 13,723 m3 13,723
A6 45262330-3 Roboty w zakresie naprawy betonu 0,000
W1 0,000 0,000
P46 KNR 4-01 0212-0100 Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15 cm m3 7,320
W1 7,32 m3 7,320
P47 KNNR 6 0404-0300 Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm,na podsypce piaskowej spoiny wypełniane piaskiem m 70,000
W1 70,000 m 70,000
P48 KNNR 6 0502-0101 Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm,kolorowej,układane na podsypce piaskowej spoiny wypełniane piaskiem m2 56,000
W1 56,000 m2 56,000
A7 45232130-2 Rurociągi do odprowadzania wody burzowej 0,000
W1 0,000 0,000
P49 KNNR 4 0222-0200 Czyszczaki kanalizacyjne z PVC o średnicy 110 mm o połączeniach wciskowych szt. 3,000
W1 3,000 szt. 3,000
P50 KNNR 4 0203-0300 Rurociągi z PVC kanalizacyjne o średnicy 110 mm o połączeniach wciskowych w gotowych wykopach, wewnątrz budynków analogia m 18,000
W1 18,000 m 18,000
P51 KNNR 1 0307-0200 Wykopy liniowe szerokości 0,8-2,5 m i głębokości do 1,5 m o ścianach pionowych w gruntach suchych z ręcznym wydobyciem urobku. Grunt kategorii III-IV m3 14,400
W1 18*0,8*1,0 m3 14,400
P52 KNNR 1 0318-0100 Zasypywanie wykopów szerokości 0,8 - 2,5 m o ścianach pionowych. Głębokość wykopu do 1,5 m, grunt kategorii I-III m3 14,400
W1 14,4 m3 14,400
P53 KNNR 4 0216-0100 Wpusty żeliwne podłogowe o średnicy 50 mm uszczelnione sznurem i zaprawą cementową szt. 2,000
W1 2,000 szt. 2,000

Kosztorys wykonano za pomocą programu SEKO
OWEOB "Promocja" Sp. z o.o.