NADZORY PROJEKTOWANIE I KOSZTORYSOWANIE ROBÓT BUDOWLANO-INWESTYCYJNYCH

 

05-300 MIŃSK MAZ. UL. WARSZAWSKA 106 m 39

 

PRZEDMIAR ROBÓT

 

NAZWA INWESTYCJI

:

ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH - BUDYNEK SZKOŁY - WYMIANA INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA

ADRES INWESTYCJI

:

GÓRA KALWARIA

INWESTOR

:

STAROSTWO POWIATOWE W PIASECZNIE

ADRES INWESTORA

:

PIASECZNO

BRANŻA

:

SANITARNA

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE

:

RYSZARD WASILEWSKI UPR. BUD. NR BP-4224/2/3/84

DATA OPRACOWANIA

:

CZERWIEC 2008 R

Ogółem wartość kosztorysowa robót

:

Słownie:

 

WYKONAWCA :

 

INWESTOR :

Data opracowania CZERWIEC 2008 R

 

Data zatwierdzenia

Szkoła Góra Kalwaria inst co

KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp.

Podst

Opis i wyliczenia

j.m.

Poszcz

Razem

1

ROBOTY MONTAŻOWE

1 d.1

KNR-W 2-15 0418-01

Grzejniki stalowe jednopłytowe RETTIG PURMO typ C11-450/500

szt.

 

 

 

 

1

szt.

1.000

 

 

 

 

 

RAZEM

1.000

2 d.1

KNR-W 2-15 0418-01

Grzejniki stalowe jednopłytowe RETTIG PURMO typ C11-500/700

szt.

 

 

 

 

1+1

szt.

2.000

 

 

 

 

 

RAZEM

2.000

3 d.1

KNR-W 2-15 0418-01

Grzejniki stalowe jednopłytowe RETTIG PURMO typ C11-500/800

szt.

 

 

 

 

1

szt.

1.000

 

 

 

 

 

RAZEM

1.000

4 d.1

KNR-W 2-15 0418-01

Grzejniki stalowe jednopłytowe RETTIG PURMO typ C11-500/900

szt.

 

 

 

 

1

szt.

1.000

 

 

 

 

 

RAZEM

1.000

5 d.1

KNR-W 2-15 0418-03

Grzejniki stalowe jednopłytowe RETTIG PURMO typ C11-600/600

szt.

 

 

 

 

1

szt.

1.000

 

 

 

 

 

RAZEM

1.000

6 d.1

KNR-W 2-15 0418-03

Grzejniki stalowe jednopłytowe RETTIG PURMO typ C11-600/1000

szt.

 

 

 

 

3+1

szt.

4.000

 

 

 

 

 

RAZEM

4.000

7 d.1

KNR-W 2-15 0418-05

Grzejniki stalowe dwupłytowe RETTIG PURMO typ C22-500/800

szt.

 

 

 

 

1+1

szt.

2.000

 

 

 

 

 

RAZEM

2.000

8 d.1

KNR-W 2-15 0418-05

Grzejniki stalowe dwupłytowe RETTIG PURMO typ C22-500/900

szt.

 

 

 

 

1

szt.

1.000

 

 

 

 

 

RAZEM

1.000

9 d.1

KNR-W 2-15 0418-07

Grzejniki stalowe dwupłytowe RETTIG PURMO typ C22-600/500

szt.

 

 

 

 

1

szt.

1.000

 

 

 

 

 

RAZEM

1.000

10 d.1

KNR-W 2-15 0418-07

Grzejniki stalowe dwupłytowe RETTIG PURMO typ C22-600/600

szt.

 

 

 

 

2+7

szt.

9.000

 

 

 

 

 

RAZEM

9.000

11 d.1

KNR-W 2-15 0418-07

Grzejniki stalowe dwupłytowe RETTIG PURMO typ C22-600/700

szt.

 

 

 

 

6+2

szt.

8.000

 

 

 

 

 

RAZEM

8.000

12 d.1

KNR-W 2-15 0418-07

Grzejniki stalowe dwupłytowe RETTIG PURMO typ C22-600/900

szt.

 

 

 

 

1+3

szt.

4.000

 

 

 

 

 

RAZEM

4.000

13 d.1

KNR-W 2-15 0418-07

Grzejniki stalowe dwupłytowe RETTIG PURMO typ C22-600/800

szt.

 

 

 

 

2+3

szt.

5.000

 

 

 

 

 

RAZEM

5.000

14 d.1

KNR-W 2-15 0418-07

Grzejniki stalowe dwupłytowe RETTIG PURMO typ C22-600/1000

szt.

 

 

 

 

3+2

szt.

5.000

 

 

 

 

 

RAZEM

5.000

15 d.1

KNR-W 2-15 0418-07

Grzejniki stalowe dwupłytowe RETTIG PURMO typ C22-600/1100

szt.

 

 

 

 

3+3

szt.

6.000

 

 

 

 

 

RAZEM

6.000

16 d.1

KNR-W 2-15 0418-07

Grzejniki stalowe dwupłytowe RETTIG PURMO typ C22-600/1200 - 7 szt grzejników z demontażu

szt.

 

 

 

 

14+11

szt.

25.000

 

 

 

 

 

RAZEM

25.000

17 d.1

KNR-W 2-15 0418-07

Grzejniki stalowe dwupłytowe RETTIG PURMO typ C22-600/1400

szt.

 

 

 

 

2+4

szt.

6.000

 

 

 

 

 

RAZEM

6.000

18 d.1

KNR-W 2-15 0418-07

Grzejniki stalowe dwupłytowe RETTIG PURMO typ C22-600/1600

szt.

 

 

 

 

2+2

szt.

4.000

 

 

 

 

 

RAZEM

4.000

19 d.1

KNR-W 2-15 0418-08

Grzejniki stalowe dwupłytowe RETTIG PURMO typ C22-600/1800

szt.

 

 

 

 

3+1

szt.

4.000

 

 

 

 

 

RAZEM

4.000

20 d.1

KNR-W 2-15 0418-12

Grzejniki stalowe trzypłytowe RETTIG PURMO typ C33-600/1800

szt.

 

 

 

 

4

szt.

4.000

 

 

 

 

 

RAZEM

4.000

21 d.1

KNR-W 2-15 0412-02

Zawory grzejnikowe termostatyczne typ RTD-N proste z głowicą typ RTD Inova 3130 o śr. nominalnej 15 mm

szt.

 

 

 

 

94

szt.

94.000

 

 

 

 

 

RAZEM

94.000

22 d.1

KNR-W 2-15 0429-01

Rury przyłączne z tworzyw sztucznych o śr. zewn. 20 mm do grzejników

kpl.

 

 

 

 

94

kpl.

94.000

 

 

 

 

 

RAZEM

94.000

23 d.1

KNR-W 2-15 0412-07

Zawory odpowietrzające automatyczne o śr. 15 mm

szt.

 

 

 

 

26

szt.

26.000

 

 

 

 

 

RAZEM

26.000

24 d.1

KNR-W 2-15 0411-01

Zawory przelotowe kulowe o połączeniach gwintowanych o śr. nominalnej 15 mm

szt.

 

 

 

 

26

szt.

26.000

 

 

 

 

 

RAZEM

26.000

25 d.1

KNR-W 2-15 0404-01

Rurociągi w instalacjach c.o. z tworzyw sztucznych Fusiotherm Stabi PN-16 o śr. zewnętrznej 16x2.2 mm o połączeniach zgrzewanych na ścianach w budynkach

m

 

 

 

 

578.0

m

578.000

 

 

 

 

 

RAZEM

578.000

26 d.1

KNR-W 2-15 0404-01

Rurociągi w instalacjach c.o. z tworzyw sztucznych Fusiotherm Stabi PN-16 o śr. zewnętrznej 20x2.8 mm o połączeniach zgrzewanych na ścianach w budynkach

m

 

 

 

 

239.0

m

239.000

 

 

 

 

 

RAZEM

239.000

27 d.1

KNR-W 2-15 0404-02

Rurociągi w instalacjach c.o. z tworzyw sztucznych Fusiotherm Stabi PN-16 o śr. zewnętrznej 25x3.5 mm o połączeniach zgrzewanych na ścianach w budynkach

m

 

 

 

 

111.0

m

111.000

 

 

 

 

 

RAZEM

111.000

28 d.1

KNR-W 2-15 0404-03

Rurociągi w instalacjach c.o. z tworzyw sztucznych Fusiotherm Stabi PN-16 o śr. zewnętrznej 32x4.5 mm o połączeniach zgrzewanych na ścianach w budynkach

m

 

 

 

 

136.0

m

136.000

 

 

 

 

 

RAZEM

136.000

29 d.1

KNR-W 2-15 0404-04

Rurociągi w instalacjach c.o. z tworzyw sztucznych Fusiotherm Stabi PN-16 o śr. zewnętrznej 40x5.6 mm o połączeniach zgrzewanych na ścianach w budynkach

m

 

 

 

 

209.0

m

209.000

 

 

 

 

 

RAZEM

209.000

30 d.1

KNR-W 2-15 0404-05

Rurociągi w instalacjach c.o. z tworzyw sztucznych Fusiotherm Stabi PN-16 o śr. zewnętrznej 50x6.9 mm o połączeniach zgrzewanych na ścianach w budynkach

m

 

 

 

 

40.0

m

40.000

 

 

 

 

 

RAZEM

40.000

31 d.1

KNR-W 2-15 0404-07

Rurociągi w instalacjach c.o. z tworzyw sztucznych Fusiotherm Stabi PN-16 o śr. zewnętrznej 75x10.4 mm o połączeniach zgrzewanych na ścianach w budynkach

m

 

 

 

 

4.0

m

4.000

 

 

 

 

 

RAZEM

4.000

32 d.1

KNR-W 2-15 0120-02

Kompensatory z punktami stałymi w rurociągach z tworzyw sztucznych o śr. zewnętrznej 25 mm

szt.

 

 

 

 

6

szt.

6.000

 

 

 

 

 

RAZEM

6.000

33 d.1

KNR-W 2-15 0120-03

Kompensatory z punktami stałymi w rurociągach z tworzyw sztucznych o śr. zewnętrznej 32 mm

szt.

 

 

 

 

6

szt.

6.000

 

 

 

 

 

RAZEM

6.000

34 d.1

KNR-W 2-15 0120-04

Kompensatory z punktami stałymi w rurociągach z tworzyw sztucznych o śr. zewnętrznej 40 mm

szt.

 

 

 

 

12

szt.

12.000

 

 

 

 

 

RAZEM

12.000

35 d.1

KNR-W 2-15 0120-05

Kompensatory z punktami stałymi w rurociągach z tworzyw sztucznych o śr. zewnętrznej 50 mm

szt.

 

 

 

 

2

szt.

2.000

 

 

 

 

 

RAZEM

2.000

36 d.1

KNR-W 2-15 0119-03

Dodatki za wykonanie obejść elementów konstrukcyjnych w rurociągach z tworzyw sztucznych o śr. zewnętrznej 32 mm

szt.

 

 

 

 

4

szt.

4.000

 

 

 

 

 

RAZEM

4.000

37 d.1

KNR-W 2-15 0119-04

Dodatki za wykonanie obejść elementów konstrukcyjnych w rurociągach z tworzyw sztucznych o śr. zewnętrznej 40 mm

szt.

 

 

 

 

4

szt.

4.000

 

 

 

 

 

RAZEM

4.000

38 d.1

KNR 7-08 0205-03

Regulatory różnicy ciśnień typ ASV-PV o śr. 32 mm

szt

 

 

 

 

2

szt

2.000

 

 

 

 

 

RAZEM

2.000

39 d.1

KNR 7-08 0205-03

Regulatory różnicy ciśnień typ ASV-PV o śr. 40 mm

szt

 

 

 

 

1

szt

1.000

 

 

 

 

 

RAZEM

1.000

40 d.1

KNR-W 2-15 0411-04

Zawory nastawne typ ASV-I o połączeniach gwintowanych o śr. nominalnej 32 mm

szt.

 

 

 

 

2

szt.

2.000

 

 

 

 

 

RAZEM

2.000

41 d.1

KNR-W 2-15 0411-04

Zawory nastawne typ ASV-I o połączeniach gwintowanych o śr. nominalnej 40 mm

szt.

 

 

 

 

1

szt.

1.000

 

 

 

 

 

RAZEM

1.000

42 d.1

KNR 2-15 0409-02

Zawory kulowe kołnierzowe o śr.nom. 32 mm

szt.

 

 

 

 

4

szt.

4.000

 

 

 

 

 

RAZEM

4.000

43 d.1

KNR 2-15 0409-03

Zawory kulowe kołnierzowe o śr.nom. 40 mm

szt.

 

 

 

 

2

szt.

2.000

 

 

 

 

 

RAZEM

2.000

44 d.1

KNR-W 2-15 0513-01

Rozdzielacze do instalacji c.o. z rur stalowych bez szwu o śr. nominalnej 100 mm

m

 

 

 

 

1.0*2

m

2.000

 

 

 

 

 

RAZEM

2.000

45 d.1

KNR-W 2-20 0310-01

Odwodnienia rurociągów cieplnych z zaworami kulowymi spustowymi o śr. 20 mm

kpl.

 

 

 

 

2

kpl.

2.000

 

 

 

 

 

RAZEM

2.000

46 d.1

KNR-W 2-15 0530-03

Termometry montowane wraz z wykonaniem tulei

szt.

 

 

 

 

2

szt.

2.000

 

 

 

 

 

RAZEM

2.000

47 d.1

KNR-W 2-15 0530-04

Manometry montowane wraz z wykonaniem tulei

szt.

 

 

 

 

1

szt.

1.000

 

 

 

 

 

RAZEM

1.000

48 d.1

KNR-W 2-15 0128-02

Płukanie instalacji c.o. w budynkach niemieszkalnych

m

 

 

 

 

578.0+239.0+111.0+136.0+209.0+40.0+4.0

m

1 317.000

 

 

 

 

 

RAZEM

1 317.000

49 d.1

KNR-W 2-15 0406-03

Próby szczelności instalacji c.o. z rur z tworzyw sztucznych - próba zasadnicza (pulsacyjna)

próba

 

 

 

 

3

próba

3.000

 

 

 

 

 

RAZEM

3.000

50 d.1

KNR-W 2-15 0406-05

Próby szczelności instalacji c.o. z rur z tworzyw sztucznych - dodatek za próbę w budynkach niemieszkalnych

m

 

 

 

 

578.0+239.0+111.0+136.0+209.0+40.0+4.0

m

1 317.000

 

 

 

 

 

RAZEM

1 317.000

51 d.1

KNR-W 2-15 0436-01

Próby z dokonaniem regulacji instalacji centralnego ogrzewania (na gorąco)

urz.

 

 

 

 

94

urz.

94.000

 

 

 

 

 

RAZEM

94.000

52 d.1

KNR 2-02 1512-03

Dwukrot.malowanie farbą olejną rur stalowych o śr.do 200 mm

m

 

 

 

 

2.0

m

2.000

 

 

 

 

 

RAZEM

2.000

53 d.1

KNR-W 2-15 0142-04

Drzwiczki rewizyjne o wymiarach 150 x 150 mm

szt.

 

 

 

 

26

szt.

26.000

 

 

 

 

 

RAZEM

26.000

54 d.1

Wycena własna

Tuleje osłonowe dla przejść rurociągów przez stropy o śr. 32 mm

szt.

 

 

 

 

[15*3+12]*2

szt.

114.000

 

 

 

 

 

RAZEM

114.000

55 d.1

KNR-W 2-15 0401-02 RiS x 0.50 analiza indywidualna

Podparcia stałe i ślizgowe do rurociągów PP o śr. 20 mm w kanałach

m

 

 

 

 

18.0

m

18.000

 

 

 

 

 

RAZEM

18.000

56 d.1

KNR-W 2-15 0401-03 RiS x 0.50 analiza indywidualna

Podparcia stałe i ślizgowe do rurociągów PP o śr. 25 mm w kanałach

m

 

 

 

 

29.0

m

29.000

 

 

 

 

 

RAZEM

29.000

57 d.1

KNR-W 2-15 0401-04 RiS x 0.50 analiza indywidualna

Podparcia stałe i ślizgowe do rurociągów PP o śr. 32 mm w kanałach

m

 

 

 

 

48.0

m

48.000

 

 

 

 

 

RAZEM

48.000

58 d.1

KNR-W 2-15 0401-05 RiS x 0.50 analiza indywidualna

Podparcia stałe i ślizgowe do rurociągów PP o śr. 40 mm w kanałach

m

 

 

 

 

73.0

m

73.000

 

 

 

 

 

RAZEM

73.000

59 d.1

KNR 0-34 0101-10

Izolacja rurociągów śr.18 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi gr.20 mm (N)

m

 

 

 

 

578.0

m

578.000

 

 

 

 

 

RAZEM

578.000

60 d.1

KNR 0-34 0101-10

Izolacja rurociągów śr.22 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi gr.20 mm (N)

m

 

 

 

 

239.0

m

239.000

 

 

 

 

 

RAZEM

239.000

61 d.1

KNR 0-34 0101-11

Izolacja rurociągów śr.28 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi gr.20 mm (N)

m

 

 

 

 

111.0

m

111.000

 

 

 

 

 

RAZEM

111.000

62 d.1

KNR 0-34 0101-11

Izolacja rurociągów śr.35 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi gr.20 mm (N)

m

 

 

 

 

14.0

m

14.000

 

 

 

 

 

RAZEM

14.000

63 d.1

KNR 0-34 0101-11

Izolacja rurociągów śr.42 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi gr.20 mm (N)

m

 

 

 

 

14.0

m

14.000

 

 

 

 

 

RAZEM

14.000

64 d.1

KNR 0-34 0101-15

Izolacja rurociągów śr.35 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi gr.25 mm (P)

m

 

 

 

 

122.0

m

122.000

 

 

 

 

 

RAZEM

122.000

65 d.1

KNR 0-34 0101-15

Izolacja rurociągów śr.42 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi gr.25 mm (P)

m

 

 

 

 

195.0

m

195.000

 

 

 

 

 

RAZEM

195.000

66 d.1

KNR 0-34 0101-16

Izolacja rurociągów śr.54 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi gr.25 mm (P)

m

 

 

 

 

40.0

m

40.000

 

 

 

 

 

RAZEM

40.000

67 d.1

KNR 0-34 0101-21

Izolacja rurociągów śr.76 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi gr.30 mm (S)

m

 

 

 

 

4.0

m

4.000

 

 

 

 

 

RAZEM

4.000

68 d.1

KNR 0-34 0101-21

Izolacja rurociągów śr.114 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi gr.30 mm (S)

m

 

 

 

 

2.0

m

2.000

 

 

 

 

 

RAZEM

2.000

2

ROBOTY DEMONTAŻOWE

69 d.2

Wycena własna

Roboty demontażowe instalacji c.o. - z powodu braku inwentaryzacji istniejącej instalacji c.o. przyjęto 40% robót montażowych

kpl

 

 

 

 

1

kpl

1.000

 

 

 

 

 

RAZEM

1.000

70 d.2

KNR 4-04 1107-01

Transport złomu samochodem skrzyniowym z załadunkiem i wyładunkiem ręcznym na odl. do 1 km

t

 

 

 

 

14.5

t

14.500

 

 

 

 

 

RAZEM

14.500

71 d.2

KNR 4-04 1107-04

Transport złomu samochodem skrzyniowym - dodatek za każdy rozpoczęty km ponad 1 km - dod. za 14 km Krotność = 14

t

 

 

 

 

14.5

t

14.500

 

 

 

 

 

RAZEM

14.500

3

ROBOTY BUDOWLANE TOWARZYSZĄCE

72 d.3

KNR 4-01 0208-04

Przebicie otworów o pow.do 0.05 m2 w elementach z betonu żwirowego o grub.do 40 cm

szt.

 

 

 

 

15*3+3+9

szt.

57.000

 

 

 

 

 

RAZEM

57.000

73 d.3

KNR 4-01 0339-01

Wykucie bruzd pionowych 1/4x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej

m

 

 

 

 

15*9.0+12*2.0

m

159.000

 

 

 

 

 

RAZEM

159.000

74 d.3

KNR 4-01 0336-01

Wykucie bruzd poziomych 1/4x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej

m

 

 

 

 

94*1.0*2

m

188.000

 

 

 

 

 

RAZEM

188.000

75 d.3

KNR 2-02 0702-02 R*0.40

Demontaż przykrycia kanałów wewnątrz budynku z płyt żelbetowych w ramach z kątownika

m2

 

 

 

 

1.0*1.0*15

m2

15.000

 

 

 

 

 

RAZEM

15.000

76 d.3

KNR 2-02 0702-03 R*0.60

Demontaż przykrycia kanałów wewnątrz budynku z prefabrykowanych płyt żelbet.o gr.10cm

m2

 

 

 

 

1.0*42.0

m2

42.000

 

 

 

 

 

RAZEM

42.000

77 d.3

KNR 4-01 0818-05

Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych

m2

 

 

 

 

1.0*25.0

m2

25.000

 

 

 

 

 

RAZEM

25.000

78 d.3

KNR 4-01 0811-07

Rozebranie posadzki z płytek na zapr.cem.

m2

 

 

 

 

1.0*8.0

m2

8.000

 

 

 

 

 

RAZEM

8.000

79 d.3

KNR 4-01 0807-04

Zerwanie posadzek lub okładzin z masy lastrykowej

m2

 

 

 

 

1.0*9.0

m2

9.000

 

 

 

 

 

RAZEM

9.000

80 d.3

KNR 4-01 0804-07

Zerwanie posadzki cementowej

m2

 

 

 

 

1.0*42.0

m2

42.000

 

 

 

 

 

RAZEM

42.000

81 d.3

KNR 4-01 0206-02

Zabetonowanie otworów w stropach i ścianach o pow.do 0.1 m2 przy głębok. ponad 10 cm

szt.

 

 

 

 

15*3+3+9

szt.

57.000

 

 

 

 

 

RAZEM

57.000

82 d.3

KNR 4-01 0325-02

Zamurowanie bruzd pionowych lub pochyłych o przekroju 1/4x1/2 ceg.w ścianach z cegieł

m

 

 

 

 

15*9.0+12*2.0

m

159.000

 

 

 

 

 

RAZEM

159.000

83 d.3

KNR 4-01 0324-02

Zamurowanie bruzd poziomych o przekroju 1/4x1/2 ceg.w ścianach z cegieł 'na pełno'

m

 

 

 

 

94*1.0*2

m

188.000

 

 

 

 

 

RAZEM

188.000

84 d.3

KNR 2-02 0702-02

Montaż przykrycia kanałów wewnątrz budynku z płytami żelbetowych w ramach z kątownika - z demontażu

m2

 

 

 

 

1.0*1.0*15

m2

15.000

 

 

 

 

 

RAZEM

15.000

85 d.3

KNR 2-02 0702-03

Montaż przykrycia kanałów wewnątrz budynku z prefabrykowanych płyt żelbet.o gr.10cm - płyty z demontażu

m2

 

 

 

 

1.0*42.0

m2

42.000

 

 

 

 

 

RAZEM

42.000

86 d.3

KNR 4-01 0803-02

Uzupełnienie posadzki cementowej o pow. 1.0-5.0 m2 w jednym miejscu z zatarciem na gładko

m2

 

 

 

 

1.0*42.0

m2

42.000

 

 

 

 

 

RAZEM

42.000

87 d.3

KNR 4-01 0805-01

Uzupełnienie posadzki lastrykowej o pow.do 5.0 m2 w jednym miejscu jednobarwnej

m2

 

 

 

 

1.0*9.0

m2

9.000

 

 

 

 

 

RAZEM

9.000

88 d.3

KNR 4-01 0809-04 analiza indywidualna

Uzupełnienie posadzki o pow.do 5 m2 w jednym miejscu na zapr.cem.z płytek terakotowych

m2

 

 

 

 

1.0*8.0

m2

8.000

 

 

 

 

 

RAZEM

8.000

89 d.3

KNR 4-01 0817-03

Uzupełnienie posadzki o pow. 1.0 - 5.0 m2 z płytek PCW

m2

 

 

 

 

1.0*25.0

m2

25.000

 

 

 

 

 

RAZEM

25.000

90 d.3

KNR 4-01 0706-03

Wykon.tynku zwyk.kat.III z zaprawy cem.-wap. w miejscach po zamurowanych przebiciach o pow. 1 miejsca do 0.10 m2 na stropach

szt.

 

 

 

 

15*3+3+9

szt.

57.000

 

 

 

 

 

RAZEM

57.000

91 d.3

KNR 4-01 0705-04

Wykon.pasów tynku zwyk.kat.III o szer. do 15 cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokryw.bruzdy z osiatkowaniem siatką cięto-ciągnioną

m

 

 

 

 

15*9.0+12*2.0

m

159.000

 

 

 

94*1.0*2

m

188.000

 

 

 

 

 

RAZEM

347.000

92 d.3

KNR 4-01 1204-01

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów

m2

 

 

 

 

[15*3+3+9]*0.25

m2

14.250

 

 

 

 

 

RAZEM

14.250

93 d.3

KNR 4-01 1204-02

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian

m2

 

 

 

 

347.0*0.25

m2

86.750

 

 

 

 

 

RAZEM

86.750

94 d.3

KNR 4-01 0108-17

Wywiezienie samochodami samowyładowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji ceglanych na odległość do 1 km, wraz z opłatą za przyjęcie gruzu na wysypisku

m3

 

 

 

 

0.06*0.12*[159.0+188.0]+25.0*0.005

m3

2.623

 

 

 

 

 

RAZEM

2.623

95 d.3

KNR 4-01 0108-18

Wywiezienie samochodami samowyładowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji gruzo- i żużlobetonowych na odległość do 1 km, wraz z opłatą za przyjęcie gruzu na wysypisku

m3

 

 

 

 

57*0.05*0.40+8.0*0.01+9.0*0.01+42.0*0.04

m3

2.990

 

 

 

 

 

RAZEM

2.990

96 d.3

KNR 4-01 0108-20

Wywiezienie samochodami samowyładowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji - za każdy nast. 1 km - dod. za 19 km Krotność = 19

m3

 

 

 

 

0.06*0.12*[159.0+188.0]+25.0*0.005

m3

2.623

 

 

 

57*0.05*0.40+8.0*0.01+9.0*0.01+42.0*0.04

m3

2.990

 

 

 

 

 

RAZEM

5.613