NADZORY PROJEKTOWANIE I KOSZTORYSOWANIE ROBÓT BUDOWLANO-INWESTYCYJNYCH

 

05-300 MIŃSK MAZ. UL. WARSZAWSKA 106 m 39

 

PRZEDMIAR ROBÓT

 

NAZWA INWESTYCJI

:

ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH - MODERNIZACJA WĘZŁA CIEPLNEGO

ADRES INWESTYCJI

:

GÓRA KALWARIA

INWESTOR

:

STAROSTWO POWIATOWE W PIASECZNIE

ADRES INWESTORA

:

PIASECZNO

BRANŻA

:

SANITARNA

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE

:

RYSZARD WASILEWSKI UPR. BUD. NR BP-4224/2/3/84

DATA OPRACOWANIA

:

MARZEC 2009 R

Ogółem wartość kosztorysowa robót

:

Słownie:

 

WYKONAWCA :

 

INWESTOR :

Data opracowania MARZEC 2009 R

 

Data zatwierdzenia

Szkoła Góra Kalwaria moder węzła.KST

KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp.

Podst

Opis i wyliczenia

j.m.

Poszcz

Razem

1

KNR 2-15 0121-04

Stabilizator ciepłej wody o poj. 350 dm3 ze spustem typ SCWA 350 i izolacją termiczną

kpl.

 

 

 

 

1

kpl.

1.000

 

 

 

 

 

RAZEM

1.000

2

KNR-W 2-20 0414-03

Wymienniki ciepłej wody użytkowej płytowy typ LB47-2-52 z króćcami kołnierzowymi i izolacją termiczną

szt.

 

 

 

 

1

szt.

1.000

 

 

 

 

 

RAZEM

1.000

3

KNR 7-07 0102-01

Pompy cyrkulacyjne typ Stratos Z 30/1-12 350 W

kpl.

 

 

 

 

2

kpl.

2.000

 

 

 

 

 

RAZEM

2.000

4

KNR 7-07 0102-01

Pompy cyrkulacyjne typ Stratos Z 40/1-12 500 W

kpl.

 

 

 

 

2

kpl.

2.000

 

 

 

 

 

RAZEM

2.000

5

KNR-W 2-15 0509-02

Naczynia wzbiorcze przepływowe do instalacji ciepłej wody tyo AUF 140.10

szt.

 

 

 

 

1

szt.

1.000

 

 

 

 

 

RAZEM

1.000

6

KNR-W 2-20 0412-02

Zawory odcinające kulowe o śr. 25 mm z kielichami gwintowanymi

szt.

 

 

 

 

1

szt.

1.000

 

 

 

 

 

RAZEM

1.000

7

KNR-W 2-20 0412-03

Zawory odcinające kulowe o śr. 40 mm z kielichami gwintowanymi

szt.

 

 

 

 

18

szt.

18.000

 

 

 

 

 

RAZEM

18.000

8

KNR-W 2-20 0412-02

Zawory zwrotne typ 402 o śr. 25 mm z kielichami gwintowanymi

szt.

 

 

 

 

1

szt.

1.000

 

 

 

 

 

RAZEM

1.000

9

KNR-W 2-20 0412-03

Zawory zwrotne typ 402 o śr. 40 mm z kielichami gwintowanymi

szt.

 

 

 

 

5

szt.

5.000

 

 

 

 

 

RAZEM

5.000

10

KNR-W 2-20 0412-03 analogia

Filtry siatkowe typ Y222 P o śr. 40 mm z kielichami gwintowanymi

szt.

 

 

 

 

4

szt.

4.000

 

 

 

 

 

RAZEM

4.000

11

KNR-W 2-20 0413-02

Zawory bezpieczeństwa sprężynowe o śr. 25/40 mm typ Si dla ciśnień 4.88-6.3 bar

szt.

 

 

 

 

2

szt.

2.000

 

 

 

 

 

RAZEM

2.000

12

KNR 7-08 0205-02

Zawory mieszające termostatyczne typ Delabie Premix Securit o śr. 40 mm z zakresem regulacji 44-58 st.C.

szt

 

 

 

 

2

szt

2.000

 

 

 

 

 

RAZEM

2.000

13

KNR-W 2-20 0407-02

Zawory równowarzące typ TA STAD o połączeniach kołnierzowych o śr. 25 mm

szt.

 

 

 

 

1

szt.

1.000

 

 

 

 

 

RAZEM

1.000

14

KNR-W 2-20 0407-02

Zawory równowarzące typ TA STAD o połączeniach kołnierzowych o śr. 32 mm

szt.

 

 

 

 

1

szt.

1.000

 

 

 

 

 

RAZEM

1.000

15

KNR-W 2-20 0407-03

Zawory równowarzące typ TA STAD o połączeniach kołnierzowych o śr. 40 mm

szt.

 

 

 

 

2

szt.

2.000

 

 

 

 

 

RAZEM

2.000

16

KNR-W 2-20 0310-02

Odwodnienia rurociągów o śr. 25 mm z zaworami kulowymi o połączeniach gwintowanych

kpl.

 

 

 

 

5

kpl.

5.000

 

 

 

 

 

RAZEM

5.000

17

KNR-W 2-20 0407-03

Zawory odcinające kulowe o połączeniach spawanych o śr. 40 mm 2.5 MPa 150 st. C.

szt.

 

 

 

 

6

szt.

6.000

 

 

 

 

 

RAZEM

6.000

18

KNR-W 2-20 0407-02

Zawory odcinające kulowe o połączenaich spawanych o śr. 25 mm 2.5 MPa 150 st.C.

szt.

 

 

 

 

5

szt.

5.000

 

 

 

 

 

RAZEM

5.000

19

KNR-W 2-20 0314-03

Połączenia kołnierzowe na rurociągach o śr. 40 mm

szt

 

 

 

 

1

szt

1.000

 

 

 

 

 

RAZEM

1.000

20

KNR-W 2-15 0530-03

Termometry cieczowe w tulei ochronnej 0-120 st.C.

szt.

 

 

 

 

5

szt.

5.000

 

 

 

 

 

RAZEM

5.000

21

KNR-W 2-15 0530-03

Termometry cieczowe w tulei ochronnej 0-150 st.C.

szt.

 

 

 

 

2

szt.

2.000

 

 

 

 

 

RAZEM

2.000

22

KNR-W 2-15 0530-04

Manometry tarczowe z rurką syfonową i kurkiem manometrycznym P=1-10 bar

szt.

 

 

 

 

1

szt.

1.000

 

 

 

 

 

RAZEM

1.000

23

KNR-W 2-15 0530-04

Manometry tarczowe różnicowe z rurką syfonową i kurkiem manometrycznym P=1-2 bar

szt.

 

 

 

 

2

szt.

2.000

 

 

 

 

 

RAZEM

2.000

24

KNR 7-08 0205-02

Zawory regulacyjne dwudrogowe z końcówkami do wspawania z siłownikiem typ 3222+5825 o śr. 25 mm kvs=8 m3/h

szt

 

 

 

 

1

szt

1.000

 

 

 

 

 

RAZEM

1.000

25

KNR 7-08 0302-01

Regulatory elektroniczne typ 5573

szt

 

 

 

 

1

szt

1.000

 

 

 

 

 

RAZEM

1.000

26

KNR 7-08 0401-01

Czujnik zanurzeniowy temperatury wody instalacyjnej typ 5207-54

ukł.

 

 

 

 

1

ukł.

1.000

 

 

 

 

 

RAZEM

1.000

27

KNR 7-08 0401-01

Bezpiecznik typ STB typ 5315-1 z nastawą 30-110 st.C.

ukł.

 

 

 

 

1

ukł.

1.000

 

 

 

 

 

RAZEM

1.000

28

KNR-W 2-15 0108-03 analogia

Rurociągi ze stali nierdzewnej o pałączeniach na kształtki zaciskowe o śr. 28x1.5 mm

m

 

 

 

 

15.0

m

15.000

 

 

 

 

 

RAZEM

15.000

29

KNR-W 2-15 0108-04 analogia

Rurociągi ze stali nierdzewnej o połączeniach na kształtki zaciskowe o śr. 35x1.5 mm

m

 

 

 

 

5.0

m

5.000

 

 

 

 

 

RAZEM

5.000

30

KNR-W 2-15 0108-05 analogia

Rurociągi ze stali nierdzewnej o połączeniach na kształtki zaciskowe o śr. 42x1.5 mm

m

 

 

 

 

40.0

m

40.000

 

 

 

 

 

RAZEM

40.000

31

KNR-W 2-15 0108-06 analiza indywidualna

Kolektory ze stali nierdzewnej do instalacji c.w.u. o połączenaich na kształtki zaciskowe o śr. 54x1.5 mm

m

 

 

 

 

1.60

m

1.600

 

 

 

 

 

RAZEM

1.600

32

KNR-W 2-15 0108-04

Rurociągi stalowe ocynkowane o śr.nominalnej 32 mm o połączeniach gwintowanych, w hydroforniach, pompowniach, kotłowniach i węzłach cieplnych

m

 

 

 

 

5.0

m

5.000

 

 

 

 

 

RAZEM

5.000

33

KNR-W 2-15 0108-03

Rurociągi stalowe ocynkowane TWT-2 o śr.nominalnej 25 mm o połączeniach gwintowanych, w hydroforniach, pompowniach, kotłowniach i węzłach cieplnych

m

 

 

 

 

10.0

m

10.000

 

 

 

 

 

RAZEM

10.000

34

KNR-W 2-15 0108-05

Rurociągi stalowe ocynkowane TWT-2 o śr.nominalnej 40 mm o połączeniach gwintowanych, w hydroforniach, pompowniach, kotłowniach i węzłach cieplnych

m

 

 

 

 

10.0

m

10.000

 

 

 

 

 

RAZEM

10.000

35

KNR-W 2-20 0401-03

Rurociągi z rur stalowych czarnych bez szwu wg PN-80/H-74219 z atestem ZETOM o śr. 40 mm łączonych przez spawanie

m

 

 

 

 

40.0

m

40.000

 

 

 

 

 

RAZEM

40.000

36

KNR-W 2-20 0401-04

Rurociągi z rur stalowych czarnych bez szwu wg PN-80/H-74219 z atestem ZETOM o śr. 50 mm łączonych przez spawanie

m

 

 

 

 

1.0

m

1.000

 

 

 

 

 

RAZEM

1.000

37

KNR-W 2-20 0401-06

Rurociągi z rur stalowych czarnych o śr. 80 mm łączonych przez spawanie do odprowadzenia wody ze spustów, odpowietrzeń i zaworów bezpieczeństwa

m

 

 

 

 

15.0

m

15.000

 

 

 

 

 

RAZEM

15.000

38

KNR-W 2-20 0403-01

Próby szczelności instalacji w węzłach cieplnych wymiennikowych o powierzchni ogrzewalnej wymienników do 8 m2

szt.

 

 

 

 

1

szt.

1.000

 

 

 

 

 

RAZEM

1.000

39

KNR 7-12 0101-04

Czyszczenie przez szczotkowanie ręczne do trzeciego stopnia czystości rurociągów o śr.zewn.do 57 mm (stan wyjściowy powierzchni B)

m2

 

 

 

 

40.0*0.151+1.0*0.186

m2

6.226

 

 

 

 

 

RAZEM

6.226

40

KNR 7-12 0101-05

Czyszczenie przez szczotkowanie ręczne do trzeciego stopnia czystości rurociągów o śr.zewn.58-219 mm (stan wyjściowy powierzchni B)

m2

 

 

 

 

15.0*0.280

m2

4.200

 

 

 

 

 

RAZEM

4.200

41

KNR 7-12 0105-04

Odtłuszczanie rurociągów

m2

 

 

 

 

40.0*0.151+1.0*0.186

m2

6.226

 

 

 

15.0*0.280

m2

4.200

 

 

 

 

 

RAZEM

10.426

42

KNR 7-12 0207-04

Malowanie pędzlem farbami do gruntowania termoodpornymi rurociągów o śr.zewn.do 57 mm

m2

 

 

 

 

40.0*0.151+1.0*0.186

m2

6.226

 

 

 

 

 

RAZEM

6.226

43

KNR 7-12 0207-05

Malowanie pędzlem farbami do gruntowania termoodpornymi rurociągów o śr.zewn.58-219 mm

m2

 

 

 

 

15.0*0.280

m2

4.200

 

 

 

 

 

RAZEM

4.200

44

KNR 7-12 0215-04

Malowanie pędzlem emaliami termoodpornymi rurociągów o śr.zewn.do 57 mm

m2

 

 

 

 

40.0*0.151+1.0*0.186

m2

6.226

 

 

 

 

 

RAZEM

6.226

45

KNR 7-12 0215-05

Malowanie pędzlem emaliami termoodpornymi rurociągów o śr.zewn.58-219 mm

m2

 

 

 

 

15.0*0.280

m2

4.200

 

 

 

 

 

RAZEM

4.200

46

KNZ-15 29-04

Montaż otulin termoizolacyjnych z wełny mineralnej w osłonie z foli aluminiowej typ Termorock dla rurociągów o śr. 40 mm, gr. izolacji 40 mm

m

 

 

 

 

40.0

m

40.000

 

 

 

 

 

RAZEM

40.000

47

KNZ-15 30-04

Montaż otulin termoizolacyjnych z wełny mineralnej w osłonie z folii aluminiowej typ Termorock dla rurociągów o śr. 50 mm, gr. izolacji 40 mm

m

 

 

 

 

1.0+1.60

m

2.600

 

 

 

 

 

RAZEM

2.600

48

KNZ-15 27-05

Montaż otulin termoizolacyjnych z wełny mineralnej w osłonie z folii aluminiowej typ Flexorock dla rurociągów o śr. 25 mm, gr. izolacji 30 mm

m

 

 

 

 

15.0+10.0

m

25.000

 

 

 

 

 

RAZEM

25.000

49

KNZ-15 28-05

Montaż otulin termoizolacyjnych z wełny mineralnej w osłonie z filii aluminiowej typ Flexorock dla rurociągów o śr. 32 mm, gr. izolacji 30 mm

m

 

 

 

 

5.0

m

5.000

 

 

 

 

 

RAZEM

5.000

50

KNZ-15 29-05

Montaż otulin termoizolacyjnych z wełny mineralnej w osłonie z folii aluminiowej typ Flexorock dla rurociągów o śr. 40 mm, gr. izolacji 30 mm

m

 

 

 

 

40.0+10.0

m

50.000

 

 

 

 

 

RAZEM

50.000

51

KNR 0-34 0101-04

Izolacja rurociągów śr.48 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi gr.9 mm (E)

m

 

 

 

 

5.0

m

5.000

 

 

 

 

 

RAZEM

5.000

52

Wycena własna

Przepusty p.poż. dla rurociągów o śr. 25 mm

szt

 

 

 

 

1

szt

1.000

 

 

 

 

 

RAZEM

1.000

53

Wycena własna

Przepusty p.poż. dla rurociągów o śr. 40 mm

szt

 

 

 

 

1

szt

1.000

 

 

 

 

 

RAZEM

1.000

54

KNR-W 2-20 0404-01

Uruchomienie węzłów wodnych c.o.

szt.węzłów

 

 

 

 

1

szt.węzłów

1.000

 

 

 

 

 

RAZEM

1.000

55

KNR-W 4-02 0421-08 analiza indywidualna

Demontaż pojemnościowego podgrzewacza wody o pojemności do 2500 dm3 wraz z pocięciem palnikiem gazowym

szt.

 

 

 

 

1+1

szt.

2.000

 

 

 

 

 

RAZEM

2.000

56

KNR-W 4-02 0506-03

Demontaż rurociągu stalowego o połączeniach spawanych o śr. 25 mm

m

 

 

 

 

12.0

m

12.000

 

 

 

 

 

RAZEM

12.000

57

KNR-W 4-02 0506-04

Demontaż rurociągu stalowego o połączeniach spawanych o śr. 32 mm

m

 

 

 

 

7.0

m

7.000

 

 

 

 

 

RAZEM

7.000

58

KNR-W 4-02 0506-05

Demontaż rurociągu stalowego o połączeniach spawanych o śr. 40-50 mm

m

 

 

 

 

35.0

m

35.000

 

 

 

 

 

RAZEM

35.000

59

KNR-W 4-02 0506-06

Demontaż rurociągu stalowego o połączeniach spawanych o śr. 65-80 mm

m

 

 

 

 

8.0

m

8.000

 

 

 

 

 

RAZEM

8.000

60

KNR-W 4-02 0512-04

Demontaż zaworu przelotowego o śr. 25-32 mm

szt.

 

 

 

 

3

szt.

3.000

 

 

 

 

 

RAZEM

3.000

61

KNR-W 4-02 0512-05

Demontaż zaworu przelotowego o śr. 40-50 mm

szt.

 

 

 

 

15

szt.

15.000

 

 

 

 

 

RAZEM

15.000

62

KNR-W 4-02 0513-03

Demontaż zaworu zaporowego o połączeniu kołnierzowym o śr. 40 mm

szt.

 

 

 

 

4

szt.

4.000

 

 

 

 

 

RAZEM

4.000

63

KNR-W 4-02 0513-04

Demontaż zaworu zaporowego o połączeniu kołnierzowym o śr. 50 mm

szt.

 

 

 

 

2

szt.

2.000

 

 

 

 

 

RAZEM

2.000

64

KNR 4-01 0701-04

Odbicie tynków wewn.z zaprawy wapiennej na ścianach,filarach,pilastrach o pow.odbicia ponad 5 m2

m2

 

 

 

 

[6.70+6.20]*2*2.50*0.30

m2

19.350

 

 

 

 

 

RAZEM

19.350

65

KNR 4-01 0701-06

Odbicie tynków wewn.z zaprawy cementowej na ścianach,filarach,pilastrach o pow.odbicia ponad 5 m2

m2

 

 

 

 

6.70*6.20*0.30

m2

12.462

 

 

 

 

 

RAZEM

12.462

66

KNR 4-01 0711-03

Uzup.tynk.zwyk.wew.kat.III z zapr.cem.-wap.na ścian.i słup.prostok.na podł.z cegły i pustaków (do 5m2 w 1 miej.)

m2

 

 

 

 

[6.70+6.20]*2*2.50*0.30

m2

19.350

 

 

 

 

 

RAZEM

19.350

67

KNR 4-01 0711-15

Uzup.tynk.zwyk.wew.kat.III z zapr.cem.-wap.na strop.,belk.,podciąg.,biegach i spocznik.na podł.z cegły i pust. (do 5m2 w 1 miej.)

m2

 

 

 

 

6.70*6.20*0.30

m2

12.462

 

 

 

 

 

RAZEM

12.462

68

KNR 4-01 0709-05

Uzupełnienie tynków zwyk.wewn.kat.III z zaprawy cem.-wap. o powierzchni do 0.5 m2 na podłożach z cegły,pustaków ceram.,betonu na ścianach

szt.

 

 

 

 

12

szt.

12.000

 

 

 

 

 

RAZEM

12.000

69

KNR 4-01 0709-06

Uzupełnienie tynków zwyk.wewn.kat.III z zaprawy cem.-wap. o powierzchni do 0.5 m2 na podłożach z cegły,pustaków ceram.,betonu na stropach

szt.

 

 

 

 

7

szt.

7.000

 

 

 

 

 

RAZEM

7.000

70

KNR 4-01 0713-01

Przecieranie istniejacych tynków wewn.z zeskrob.farby na ścianach

m2

 

 

 

 

[6.70+6.20]*2*2.50-19.35

m2

45.150

 

 

 

 

 

RAZEM

45.150

71

KNR 4-01 0713-02

Przecieranie istniejacych tynków wewn.z zeskrob.farby na stropach,biegach i spocznikach

m2

 

 

 

 

6.70*6.20-12.462

m2

29.078

 

 

 

 

 

RAZEM

29.078

72

KNR 4-01 0804-07

Zerwanie posadzki cementowej

m2

 

 

 

 

6.70*6.20

m2

41.540

 

 

 

 

 

RAZEM

41.540

73

KNR 4-01 0803-02

Uzupełnienie posadzki cementowej o pow. 1.0-5.0 m2 w jednym miejscu z zatarciem na gładko

m2

 

 

 

 

6.70*6.20

m2

41.540

 

 

 

 

 

RAZEM

41.540

74

KNR 4-01 1204-02

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian

m2

 

 

 

 

[6.70+6.20]*2*2.50

m2

64.500

 

 

 

 

 

RAZEM

64.500

75

KNR 4-01 1204-01

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów

m2

 

 

 

 

6.70*6.20

m2

41.540

 

 

 

 

 

RAZEM

41.540

76

KNNR 5 0404-07

Obudowy o powierzchni do 0.5 m2 - RN 3x18 IP-54

szt.

 

 

 

 

1

szt.

1.000

 

 

 

 

 

RAZEM

1.000

77

KNNR 5 0407-04

Rozłącznik lub wyłącznik przeciwporażeniowy 3 (4)-biegunowy w rozdzielnicach - FR 303 25 A

szt.

 

 

 

 

1

szt.

1.000

 

 

 

 

 

RAZEM

1.000

78

KNNR 5 0407-01

Wyłącznik nadprądowy 1-biegunowy w rozdzielnicach - ochronnik przepięciowy kl. C

szt.

 

 

 

 

4

szt.

4.000

 

 

 

 

 

RAZEM

4.000

79

KNNR 5 0407-02

Wyłącznik nadprądowy 3-biegunowy w rozdzielnicach S 303 C 6 A

szt.

 

 

 

 

4

szt.

4.000

 

 

 

 

 

RAZEM

4.000

80

KNNR 5 0407-01

Wyłącznik nadprądowy 1-biegunowy w rozdzielnicach - S 301 B 4 A

szt.

 

 

 

 

1

szt.

1.000

 

 

 

 

 

RAZEM

1.000

81

KNNR 5 0407-03

Rozłącznik lub wyłącznik przeciwporażeniowy 1 (2)-biegunowy w rozdzielnicach - lampki sygnalizacyjne L 300

szt.

 

 

 

 

2

szt.

2.000

 

 

 

 

 

RAZEM

2.000

82

KNNR 5 0407-04

Rozłącznik lub wyłącznik przeciwporażeniowy 3 (4)-biegunowy w rozdzielnicach - przekaźnik R-15 4p

szt.

 

 

 

 

2

szt.

2.000

 

 

 

 

 

RAZEM

2.000

83

KNNR 5 0406-01

Manometry kontaktowe

szt.

 

 

 

 

1

szt.

1.000

 

 

 

 

 

RAZEM

1.000

84

KNNR 5 0408-02

Dodatkowe wyposażenie rozdzielnic modułowych - listwa przyłączowa (zaciskowa) ZUG 2.5 mm2

szt.

 

 

 

 

21

szt.

21.000

 

 

 

 

 

RAZEM

21.000

85

KNNR 5 0406-01

Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg - zegar astronomiczny

szt.

 

 

 

 

1

szt.

1.000

 

 

 

 

 

RAZEM

1.000

86

KNNR 5 0103-02

Rury winidurowe RL o śr. 22 mm układane n.t. na betonie

m

 

 

 

 

10

m

10.000

 

 

 

 

 

RAZEM

10.000

87

KNNR 5 0103-01

Rury winidurowe RL o śr. 18 mm układane n.t. na betonie

m

 

 

 

 

32

m

32.000

 

 

 

 

 

RAZEM

32.000

88

KNNR 5 0203-01

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 wciągane do rur - YDY 4x1.5 mm2

m

 

 

 

 

20

m

20.000

 

 

 

 

 

RAZEM

20.000

89

KNNR 5 0203-02

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 12.5 mm2 wciągane do rur - YDY 4x2.5 mm2

m

 

 

 

 

32

m

32.000

 

 

 

 

 

RAZEM

32.000

90

KNNR 5 0203-02

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 12.5 mm2 wciągane do rur - YDY 5x2.5 mm2

m

 

 

 

 

10

m

10.000

 

 

 

 

 

RAZEM

10.000

91

KNNR 5 0203-01

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 wciągane do rur - YDY 3x1.5 mm2

m

 

 

 

 

20

m

20.000

 

 

 

 

 

RAZEM

20.000

92

KNNR 5 0406-01

Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg - rozłącznik TYTAN III 16 A

szt.

 

 

 

 

1

szt.

1.000

 

 

 

 

 

RAZEM

1.000

93

KNNR 5 0602-02

Przewody uziemiające i wyrównawcze w budynkach mocowane na wspornikach ściennych na podłożu innym niż drewno

m

 

 

 

 

20

m

20.000

 

 

 

 

 

RAZEM

20.000

94

KNNR 5 1301-01

Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia

pomiar

 

 

 

 

5

pomiar

5.000

 

 

 

 

 

RAZEM

5.000

95

KNNR 5 1301-02

Sprawdzenie i pomiar 3-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia

pomiar

 

 

 

 

5

pomiar

5.000

 

 

 

 

 

RAZEM

5.000

96

KNNR 5 1304-01

Badania i pomiary instalacji uziemiającej (pierwszy pomiar)

szt.

 

 

 

 

5

szt.

5.000

 

 

 

 

 

RAZEM

5.000

97

KNNR 5 1305-01

Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania (pierwsza próba)

prób.

 

 

 

 

4

prób.

4.000

 

 

 

 

 

RAZEM

4.000