NADZORY PROJEKTOWANIE I KOSZTORYSOWANIE ROBÓT BUDOWLANO-INWESTYCYJNYCH

 

05-300 MIŃSK MAZ. UL. WARSZAWSKA 106 m 39

 

PRZEDMIAR ROBÓT

 

NAZWA INWESTYCJI

:

ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH - PRZYŁĄCZE WODY CIEPŁEJ I CYRKULACJI

ADRES INWESTYCJI

:

GÓRA KALWARIA

INWESTOR

:

STAROSTWO POWIATOWE W PIASECZNIE

ADRES INWESTORA

:

PIASECZNO

BRANŻA

:

SANITARNA

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE

:

RYSZARD WASILEWSKI UPR. BUD. NR BP-4224/2/3/84

DATA OPRACOWANIA

:

MARZEC 2009 R

Ogółem wartość kosztorysowa robót

:

Słownie:

 

WYKONAWCA :

 

INWESTOR :

Data opracowania MARZEC 2009 R

 

Data zatwierdzenia

Szkoła Góra Kalwaria przyłącze cw i cyrk.KST

KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp.

Podst

Opis i wyliczenia

j.m.

Poszcz

Razem

1

KNR 2-01 0317-02

Wykopy liniowe pod fundamenty, rurociągi, kolektory w gruntach suchych kat.III-IV z wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem ręcznym głębokość do 1.5 m -szerokość 0.8-1.5 m

m3

 

 

 

 

180.0*0.80*[0.85+1.39]/2*0.40

m3

64.512

 

 

 

 

 

RAZEM

64.512

2

KNR 2-01 0215-02

Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiernymi 0.15 m3 na odkład w gruncie kat.III

m3

 

 

 

 

180.0*0.80*[0.85+1.39]/2*0.60

m3

96.768

 

 

 

 

 

RAZEM

96.768

3

KNR 2-18 0501-01

Podłoża z materiałów sypkich o grub.10 cm

m2

 

 

 

 

180.0*0.80

m2

144.000

 

 

 

 

 

RAZEM

144.000

4

KNR 2-18 0501-03

Obsypka rur preizolowanych z materiałów sypkich o grub.20 cm

m2

 

 

 

 

180.0*0.65

m2

117.000

 

 

 

 

 

RAZEM

117.000

5

KNR 2-18 0501-01

Nadsypka z materiałów sypkich o grub.10 cm

m2

 

 

 

 

180.0*0.80

m2

144.000

 

 

 

 

 

RAZEM

144.000

6

KNR 2-01 0320-02

Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych głębokości do 1.5 m kat.gr.III-IV -szerokość 0.8-1.5 m

m3

 

 

 

 

180.0*0.80*[0.45+0.99]/2*0.40

m3

41.472

 

 

 

 

 

RAZEM

41.472

7

KNR 2-01 0230-01

Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 m w gruncie kat. I-III

m3

 

 

 

 

180.0*0.80*[0.45+0.99]/2*0.60

m3

62.208

 

 

 

 

 

RAZEM

62.208

8

KNR 2-01 0301-02

Ręczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowyładowczymi (kat.gr.III)

m3

 

 

 

 

64.512+96.768-41.472-62.208

m3

57.600

 

 

 

 

 

RAZEM

57.600

9

KNR 2-01 0214-04

Nakłady uzupełn.za każde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami samowyładowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.III-IV - dod. za 9 km Krotność = 18

m3

 

 

 

 

64.512+96.768-41.472-62.208

m3

57.600

 

 

 

 

 

RAZEM

57.600

10

KNR-W 2-20 0501-04 analogia

Montaż rur elastycznych preizolowanych typu FLEXALEN instalacji wody ciepłej i cyrkulacji o śr.50/25/200 mm

m

 

 

 

 

180.0

m

180.000

 

 

 

 

 

RAZEM

180.000

11

KNR-W 2-18 0110-01

Sieci wodociągowe - połączenie rur polibutylenowych ciśnieniowych metodą zgrzewania czołowego o śr.zewnętrznej 63 mm

złącz.

 

 

 

 

2

złącz.

2.000

 

 

 

 

 

RAZEM

2.000

12

KNR-W 2-20 0506-01

Montaż muf składanych dwuczęściowych o śr.rury osłonowej 200 mm wypełnionej pianką izolacyjną poliuretanową

muf.

 

 

 

 

1

muf.

1.000

 

 

 

 

 

RAZEM

1.000

13

KNR-W 2-20 0506-01 analogia

Montaż końcówek gumowych i termokurczliwych o śr.rury osłonowej 200 mm

kpl

 

 

 

 

2

kpl

2.000

 

 

 

 

 

RAZEM

2.000

14

KNR-W 2-15 0430-03

Montaż złączek zaciskowo-skręcanych typu WIPEX o śr. nominalnej 25 mm

szt.

 

 

 

 

2

szt.

2.000

 

 

 

 

 

RAZEM

2.000

15

KNR-W 2-15 0430-06

Montaż złączek zaciskowo-skręcanych typu WIPEX o śr. nominalnej 50 mm

szt.

 

 

 

 

2

szt.

2.000

 

 

 

 

 

RAZEM

2.000

16

KNR-W 2-15 0131-03

Zawory przelotowe kulowe z połączeniem na dwuzłączkę o śr. nominalnej 25 mm

szt.

 

 

 

 

2

szt.

2.000

 

 

 

 

 

RAZEM

2.000

17

KNR-W 2-15 0131-06

Zawory przelotowe kulowe z połączeniem na dwuzłączkę o śr. nominalnej 50 mm

szt.

 

 

 

 

2

szt.

2.000

 

 

 

 

 

RAZEM

2.000

18

KNR-W 2-15 0135-02

Zawory czerpalne ze złączką do węża o śr. nominalnej 20 mm

szt.

 

 

 

 

2

szt.

2.000

 

 

 

 

 

RAZEM

2.000

19

Wycena własna

Montaż punktów stałych do rur typu FLEXALEN o śr. 25/50/200 mm

kpl

 

 

 

 

2

kpl

2.000

 

 

 

 

 

RAZEM

2.000

20

KNR-W 2-18 0704-01

Próba wodna szczelności sieci wodociągowych z rur typu FLEXALEN o śr.nominalnej 25/50/200 mm

200m -1 prób.

 

 

 

 

2

200m -1 prób.

2.000

 

 

 

 

 

RAZEM

2.000

21

KNR-W 2-20 0208-01

Uruchomienie rurociągów wody ciepłej i cyrkulacji - odcinek do 100 m długości o śr. 25-150 mm

szt.

 

 

 

 

1

szt.

1.000

 

 

 

 

 

RAZEM

1.000

22

KNR-W 2-20 0208-06

Uruchomienie rurociągów sieci cieplnych - dodatek za każde rozpoczęte 10 m ponad 100 m długości

szt.

 

 

 

 

8

szt.

8.000

 

 

 

 

 

RAZEM

8.000

23

KNR 2-31 0815-02

Rozebranie chodników,wysepek przystankowych i przejść dla pieszych z płyt betonowych 50x50x7 cm na podsypce piaskowej

m2

 

 

 

 

42.0*1.0

m2

42.000

 

 

 

 

 

RAZEM

42.000

24

KNR 2-31 0811-02

Rozebranie nawierzchni z płyt drogowych betonowych o grub. 15 cm z wypełnieniem spoin piaskiem

m2

 

 

 

 

31.0*1.20

m2

37.200

 

 

 

 

 

RAZEM

37.200

25

KNR 2-31 0814-02

Rozebranie obrzeży 8x30 cm na podsypce piaskowej

m

 

 

 

 

42.0

m

42.000

 

 

 

 

 

RAZEM

42.000

26

KNR 2-21 0105-01

Wykopanie krzewów w celu przesadzenia

szt.

 

 

 

 

30

szt.

30.000

 

 

 

 

 

RAZEM

30.000

27

KNR 2-31 0103-02

Ręczne profilowanie i zagęszenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gr.kat.III-IV

m2

 

 

 

 

42.0+37.20

m2

79.200

 

 

 

 

 

RAZEM

79.200

28

KNR 2-31 0105-01

Podsypka piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - 3 cm grub.warstwy po zagęszcz.

m2

 

 

 

 

42.0+37.20

m2

79.200

 

 

 

 

 

RAZEM

79.200

29

KNR 2-31 0105-02

Podsypka piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - za każdy dalszy 1 cm grub.warstwy po zagęszcz. Krotność = 2

m2

 

 

 

 

42.0+37.20

m2

79.200

 

 

 

 

 

RAZEM

79.200

30

KNR 2-31 0502-06

Chodniki z płyt betonowych 50x50x7 cm na podsypce piaskowej z wyp.spoin piaskiem - płyty chodnikowe z demontażu

m2

 

 

 

 

42.0

m2

42.000

 

 

 

 

 

RAZEM

42.000

31

KNR 2-31 0309-02

Nawierzchnia z płyt drogowych betonowych szesciokątnych o grub. 15 cm z wypełnieniem spoin piaskiem - płyty drogowe z demontażu

m2

 

 

 

 

37.20

m2

37.200

 

 

 

 

 

RAZEM

37.200

32

KNR 2-31 0407-03

Obrzeża betonowe o wym. 30x8 cm na podsypce piaskowej z wyp.spoin piaskiem - obrzeża betonowe z demontażu

m

 

 

 

 

42.0

m

42.000

 

 

 

 

 

RAZEM

42.000

33

KNR 2-21 0331-05

Sadzenie krzewów żywopłotowych w rowach o szer.do 45 cm w gruncie kat.III z całkowitą zaprawą rowów - krzewy z odzysku

szt.

 

 

 

 

30

szt.

30.000

 

 

 

 

 

RAZEM

30.000