Wydanie zezwolenia na posiadanie, hodowanie lub przetrzymywanie charta/chartów rasowych lub ich mieszańców

KARTA USŁUGI

WYDANIE ZEZWOLENIA NA POSIADANIE, HODOWANIE LUB PRZETRZYMYWANIE CHARTA/CHARTÓW RASOWYCH LUB ICH MIESZAŃCÓW
  
Podstawa prawna:
art. 10 Ustawy z dnia 13 października 1995 r. Prawo łowieckie (Dz. U. z 2017 r., poz. 1295), Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1827 z późn. zm.)
 
Miejsce załatwienia sprawy:
Starostwo Powiatowe w Piasecznie
Wydział Ochrony Środowiska
ul. Chyliczkowska 14, 05-500 Piaseczno
tel. 22 756 61 82
 
Sposób załatwienia sprawy:
- wniosek składa się w kancelarii Starostwa Powiatowego w Piasecznie
ul. Chyliczkowska 14, 05-500 Piaseczno.
 
Wymagane dokumenty:
Zezwolenie na posiadanie/hodowanie/lub przetrzymywanie charta/chartów rasowych lub ich mieszańców wydawane jest na wniosek posiadacza (ikonka doc wniosek do pobrania).
Do wniosku o wydanie zezwolenia należy dołączyć:
1. poświadczenie rasy psa, przez Polski Związek Kynologiczny lub lekarza weterynarii,
2. oświadczenie, że pies/psy ma założoną książeczkę zdrowia i odbył obowiązkowe szczepienia.
 
Opłata:
Opłata skarbowa, dokonywana przelewem.

Czas załatwienia sprawy:
Nie dłużej niż 2 miesiące licząc od dnia przedłożenia prawidłowo sporządzonego wniosku.
Wytworzył:
Leopold Śliwiński
Udostępnił:
Marcin Ciechomski
(2006-11-30 14:33:58)
Ostatnio zmodyfikował:
Marcin Ciechomski
(2021-05-20 15:32:20)