Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - wycinka i pielęgnacja drzew wzdłuż dróg powiatu piaseczyńskiego

Zarząd Dróg Powiatowych w Piasecznie
ul. Kościuszki 9
05-500 Piaseczno
tel. (022) 756-24-82
fax. (022) 756-24-80

Piaseczno 24-03-2011

04/KDM/2011
ZAWIADOMIENIE
O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 
Na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych
(Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759ze zm.) Zarząd Dróg Powiatowych w Piasecznie informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: „Wycinkę i pielęgnację drzew wzdłuż dróg powiatu piaseczyńskiego” została wybrana oferta wykonawcy:

 
MAR PIL” S.C.
M. Pawlik, R. Woźniak, A. Pastor
Wołyńce 54
08-110 Siedlce

 
Oferta niniejszego Wykonawcy uzyskała najwyższą liczbę punktów w wyniku oceny oferty przeprowadzonej przez Zamawiającego na podstawie kryteriów wskazanych w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.
 
Zbiorcze zestawienie ofert

Numer oferty
Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy
Razem liczba punktów – streszczenie oceny i porównania złożonych ofert
1
Zakład Pielęgnacji Drzewostanu
Jerzy Chałupka
ul.Gwalberta 20A
05-502 Kamionka

 
31,07 pkt
2
Przedsiębiorstwo Usługowo Handlowe Transport Usługi w Leśnictwie Barbara Szklarska
ul. Podwale 33
08-540 Stężyca

 
37,24 pkt
3
MAR PIL” S.C.
M. Pawlik, R. Woźniak, A. Pastor
Wołyńce 54
08-110 Siedlce

 
78,84 pkt
4
DREW-TARK”
Młynarczyk Robert
Łęg Starościński 104D
07-402 Lelis

 
44,23 pkt
5
Zakład Usługowo-Produkcyjny
Branży Rolnej i Leśnej,
Krzewicki Rafał,
Strzelce 11,
99-320 Żychlin.

 
45,32 pkt
6
Zakład Usług Wielobranżowych
Jolanta Generalczyk
ul. Wielska 13
05-805 Otrębusy

 
56,98 pkt
7
Zakład Utrzymania i Urządzania Zieleni „NATURA”
Dariusz Czarnacki
ul. Żymierskiego 1/41
04-045 Warszawa

 
31,50 pkt
8
GARDEN-PARKI”
inż. Marcin Chruścikowski
ul. Modzelewskiego 23/76
02-679 Warszawa

 
57,20 pkt
9
Usługi Dźwigowo-Montażowe
Łukasz Skup
ul. Podlaska 2/25
08-101 Siedlce

 
65,35 pkt
10
REMONDIS Sp. z o.o.
ul. Zawodzie 16
002-981 Warszawa

 
38,68 pkt


Jednocześnie Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 94 ust. 2 pkt 3 lit. a, ustawy Prawo zamówień publicznych umowa w sprawie zamówienia publicznego może zostać zawarta niezwłocznie po przesłaniu zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.
Wytworzył:
Udostępnił:
Ciechomski Marcin
(2011-03-24 15:09:01)
Ostatnio zmodyfikował:
Ciechomski Marcin
(2011-03-24 15:11:02)