Dostawy mleka i produktów mleczarskich do Domu Pomocy Społecznej w Górze Kalwarii