Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty - dostawy selerów dla DPS Góra Kalwaria

Numer sprawy: DPS/ZP/A-G.3421/13/1697/2011

Góra Kalwaria dnia 30.06.2011 r.

 
OGŁOSZENIE O WYBORZE
NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
 
dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
Numer sprawy DPS/ZP/G-3421/13/2011
Nazwa zadania: dostawy selerów.
 
Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia ofertę złożoną przez Wykonawcę:

CYTRUS” Gospodarstwo Ogrodniczo-Sadownicze
Janusz Pawlak
ul. Millenium 90
05-503 Głosków
 
Uzasadnienie wyboru: oferta spełniająca wszystkie wymagania SIWZ oraz przedstawiająca korzystną cenę.
 
W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty:
 

Nazwa Wykonawcy
Cena brutto
Liczba pkt
w kryterium cena
CYTRUSGospodarstwo
Ogrodniczo-Sadownicze
Janusz Pawlak
ul. Millenium 90 05-503 Głosków
6 508,43
100,00

2. Termin podpisania umowy.
Zgodnie z art. 94 ust. 2 pkt. 1a ustawy Pzp zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminów, o których mowa w ust. 1, ponieważ złożono tylko jedną ofertę.
Wytworzył:
Udostępnił:
Ciechomski Marcin
(2011-07-01 11:16:26)
Ostatnio zmodyfikował:
Ciechomski Marcin
(2011-07-01 12:09:48)