Pytania do SIWZ - wywóz odpadów komunalno-bytowych z terenu Domu Pomocy Społecznej w Górze Kalwarii I

Góra Kalwaria dnia 07.07.2011r.

D o W y k o n a w c ó w

Dotyczy: przetarg nieograniczony na wywóz odpadów komunalno-bytowych z terenu Domu Pomocy Społecznej w Górze Kalwarii ul. Szpitalna 1.

Zamawiający zawiadamia, że Wykonawca zwrócił się o wyjaśnienia dotyczące w/w postępowania przetargowego, poprzez złożenie zapytań.
Zamawiający stosownie do treści art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych przekazuje treść wyjaśnienia wszystkim wykonawcom, bez ujawniania źródła zapytania.
 
 Pytanie:
 
Prosimy o uzupełnienie danych w specyfikacji przetargowej na wywóz odpadów komunalno – bytowych.
Niezbędne informacje do przeprowadzenia kalkulacji to ilości pojemników do opróżnienia w czasie trwania kontraktu tj. do 31.12.2011 roku 
 
- pojemnik 1100 l - odpady komunalne    -   … sztuk zabranych
 
- pojemnik 240 l – odpady surowcowe (segregacja)  -…sztuk zabranych
 
- pojemnik KP7m3 - odpady remontowe i roślinne  -  ... sztuk zabranych
 
 Odpowiedź:

Prognozowana ilość pojemników do opróżnienia:
 
- pojemnik 1100 l. - odpady komunalne  - około 600 sztuk
 
- pojemnik 240 l – odpady surowcowe (segregacja) - około 18 sztuk
 
- pojemnik KP7m3 - odpady remontowe i roślinne  -  około 6 sztuk
 
Pytanie:
 
Ilości podstawionych pojemników w obrocie stałym na czas trwania kontraktu 
 
Pojemnik 1100 l - … szt.
  
Pojemnik 240 l - … szt.
  
Pojemnik KP7m- .... .szt.
 
Odpowiedź:
 
Ilości podstawionych pojemników w obrocie stałym na czas trwania umowy:
  
Pojemnik 1100 litrów - 7 szt.
  
Pojemnik 240 litrów - 3 szt.
  
Pojemnik KP7m- 1 szt.
Wytworzył:
Udostępnił:
Ciechomski Marcin
(2011-07-08 12:44:09)
Ostatnio zmodyfikował:
Ciechomski Marcin
(2011-07-08 12:48:40)