Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Doręczanie pism w formie dokumentów elektronicznych do Starostwa Powiatowego w Piasecznie
 
Elektroniczna Skrzynka Podawcza Starostwa Powiatowego w Piasecznie znajduje się na elektronicznej Platformie Usług Administracji Publicznej (ePUAP) (http://epuap.gov.pl)
 
Usługi świadczone przez Starostwo Powiatowe w Piasecznie na platformie ePUAP można wyszukać wpisując w wyszukiwarkę pełną nazwę urzędu, czyli: Starostwo Powiatowe w Piasecznie.
 
Adres elektronicznej skrytki podawczej na ePUAP Starostwa Powiatowego w Piasecznie:
 
 
/3j604cyjkr/SkrytkaESP
 
Zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 września 2011 roku w sprawie sporządzania pism w formie dokumentów elektronicznych, doręczania dokumentów elektronicznych oraz udostępniania formularzy, wzorów i kopii dokumentów elektronicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 971 tj.) w Starostwie Powiatowym w Piasecznie uruchomiona została elektroniczna skrzynka podawcza umożliwiająca doręczanie pism w formie dokumentów elektronicznych.
 
e – usługi:
 
Starostwo Powiatowe w Piasecznie udostępnił na ePUAP usługi elektroniczne:
 
Pismo ogólne do podmiotu publicznego
Udostępnianie informacji publicznej na wniosek
 
 
Formaty dokumentów elektronicznych przyjmowanych w Starostwie Powiatowym w Piasecznie
 
Informujemy, że bardzo ważne jest, aby dokumenty elektroniczne spełniały następujące wymagania:
 
Maksymalny rozmiar dokumenty elektronicznego wraz z załącznikiem wynosi 5 MB, w tym załącznik maksymalnie 3,5 MB, w przypadku przesłania korespondencji za pośrednictwem ePUAP;
 
dokumenty elektroniczne można dostarczyć na niżej wymienionych nośnikach informatycznych:
 
- płyta CD-RW lub DVD-RW,
 
- pamięć masowa USB 1.1, 2.0 lub 3.0,
 
(Wymienione nośniki danych muszą mieć możliwość zapisu Urzędowego Poświadczenia Odbioru);
 
dokumenty powinny być podpisane profilem zaufanym ePUAP lub bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu (wydanego przez jeden z podmiotów kwalifikowanych świadczących usługi certyfikacyjne) oraz opatrzone zgodnymi z prawdą danymi osobowymi osoby składającej dokument (nie dotyczy udostępniania informacji publicznej na wniosek).
 
Akceptowalne formaty załączników to: DOC, RTF, XPS, XLS, ODS, ODT, ODP, DOCX, XLSX, CSV, TXT, GIF, TIF, BMP, JPG, PNG, PDF, ZIP
 
W przypadku doręczenia dokumentów elektronicznych nie spełniających powyższych wymogów, nie zostaną podjęte czynności związane z wszczęciem postępowania rozpatrywania sprawy.
 
Profil zaufany:
 
Profil zaufany jest bezpłatną metodą potwierdzania tożsamości obywatela w systemach elektronicznej administracji – to odpowiednik bezpiecznego podpisu elektronicznego, weryfikowanego certyfikatem kwalifikowanym. Wykorzystując profil zaufany obywatel może załatwić sprawy administracyjne (np. wnoszenie podań, odwołań, skarg) drogą elektroniczną bez konieczności osobistego udania się do urzędu.
 
Wytworzył:
Udostępnił:
Ciechomski Marcin
(2011-08-03 14:59:19)
Ostatnio zmodyfikował:
Markuszewska Magdalena
(2021-07-06 10:52:40)