Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - dostawa na teren bazy w Wilczej Górze kruszyw wapiennych

Zarząd Dróg Powiatowych w Piasecznie
ul. Kościuszki 9
05-500 Piaseczno 
tel. (022) 756-24-82

fax. (022) 756-24-80

KDM.343- B.F.- 91/ 2533 /2011
Piaseczno 07-09-2011
14/KDM/2011
ZAWIADOMIENIE
O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 
Na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759ze zm.) Zarząd Dróg Powiatowych w Piasecznie informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: Dostawę na teren bazy w Wilczej Górze kruszyw wapiennychzostała wybrana oferta wykonawcy:
P.H.U „DAW-TRANS” Sławomir Podstawka
Kostomłoty Drugie, ul. Bugajska 77
26-085 Miedziana Góra

 
Oferta niniejszego Wykonawcy uzyskała najwyższą liczbę punktów w wyniku oceny oferty przeprowadzonej przez Zamawiającego na podstawie kryteriów wskazanych w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.
Zbiorcze zestawienie ofert


 
Numer oferty

 
Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy
Razem liczba punktów – streszczenie oceny i porównania złożonych ofert

 
1
DAMO Sp. z o.o.
ul. Małszyce 2d/2e
99-400 Łowicz

 
95,76 pkt
2
P.H.U „DAW-TRANS” Sławomir Podstawka
ul. Bugajska 77, Kostomłoty Drugie
26-085 Miedziana Góra

 
100 pkt
3
Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Handlowe
ALFA-NORMA” Sp. z o.o.
ul. Nowy Służewiec 16
02-699 Warszawa

 

 
85,42 pkt
4
STD Jarosław Dąbrowski
Wola Krakowiańska 38D
05-831 Wola Krakowiańska

 
98,24 pkt

Jednocześnie, informujemy iż zgodnie z art.94 ust.2 pkt.3 lit. a ustawy Prawo zamówień publicznych umowa w sprawie zamówienia publicznego może zostać zawarta niezwłocznie po przesłaniu zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.
Wytworzył:
Udostępnił:
Ciechomski Marcin
(2011-09-07 15:22:38)
Ostatnio zmodyfikował:
Ciechomski Marcin
(2011-09-07 15:24:50)