Wykonanie map prawnych z wstępnym projektem podziału działek ewidencyjnych oraz wznowienie granic ewidencyjnych działek