Zaproszenie do składania ofert - przeprowadzenie w okresie od 03 października 2011 roku do 20 grudnia 2011 roku kursu nauki jazdy

Zaproszenie do składania ofert

Dyrekcja Zespołu Szkół Nr 1 w Piasecznie ul. Szpitalna 10 zaprasza do składania ofert na przeprowadzenia w okresie od 03 października 2011 roku do 20 grudnia 2011 roku kursu nauki jazdy w klasie trzeciej Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 1 – mechanik pojazdów samochodowych, klasie trzeciej Technikum Nr 1 – technik pojazdów samochodowych ( około 40 osób)
W czasie kursu powinno być zrealizowane 30 godzin teoretycznych i 30 godzin szkolenia praktycznego na jedną osobę.
Kurs musi zakończyć się wydaniem zaświadczenia umożliwiającego uczniom przystąpienia do egzaminu z prawa jazdy.
Zajęcia powinny odbywać się po godzinie 15 (po zakończeniu zajęć w szkole).
Zajęcia te znajdują się w planie nauczania w związku z tym prowadzona musi być następująca dokumentacja z przebiegu nauczania:
dziennik zajęć, w którym musi znaleźć się plan zajęć, odnotowana obecność ucznia, tematy zajęć oraz ocena z przedmiotu praktycznego nauka jazdy samochodem oraz teoretycznego – przygotowanie do prowadzenia pojazdów samochodowych (zał 1)
Oferta powinna zawierać cenę za jednego uczestnika kursu, informację dotyczącą: badań lekarskich, podręczników, kosztu dodatkowych godzin jazdy po zakończeniu kursu oraz miejsce prowadzenia zajęć.

Oferty prosimy składać w sekretariacie szkoły do 30 września 2011 roku.
Informacji udziela sekretariat szkoły pod numerem telefonu:
Wytworzył:
Udostępnił:
Ciechomski Marcin
(2011-09-13 08:51:04)
Ostatnio zmodyfikował:
Ciechomski Marcin
(2011-09-13 09:45:22)