Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 14.09.2011r. w postępowaniu przetargowym na Aktualizację bazy danych ewidencji gruntów, budynków i lokali