Dostawa na teren bazy w Wilczej Górze wypełniacza kamiennego do mas bitumicznych - mączki wapiennej