Usługa bankowa polegająca na udzieleniu kredytu długoterminowego 1