Modyfikacja siwz z dnia 21.10.2011r. w postępowaniu przetargowym na Odwodnienie mostu przez rzekę Tarczynkę i drogi powiatowej nr 2855W (ul. Grójecka) na odcinku od przebudowywanego mostu do skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 879 (ul. 1 Maja)