Wykonanie operatów szacunkowych dla działek położonych na terenie powiatu piaseczyńskiego