Wywóz nieczystości stałych z posesji placówki - Zespół Szkół im. Wł. St. Reymonta w Konstancinie-Jeziornie

Zaproszenie do składania ofert

Zespół Szkół im. Wł. St. Reymonta w Konstancinie –Jeziornie
ul. Mirkowska 39 zaprasza do składania ofert :

 
- na wywóz nieczystości stałych z posesji placówki na okres od 01.01.2012r. do 31.12.2012r.

 
- wywóz nieczystości stałych dotyczy 3 szt. pojemników 1100 l ( 3 kontenery)
- częstotliwość wywozu - 2x w tygodniu ( poniedziałki, czwartki ) przez cały miesiąc

 
Oferty należy składać w formie pisemnej w sekretariacie szkoły , listownie , lub faxem na nr 22 756-45-40

 
Termin składania ofert upływa 15.11.2011r. do godz. 14.00
Wytworzył:
Jan Grądzki
Udostępnił:
Ciechomski Marcin
(2011-10-28 13:49:31)
Ostatnio zmodyfikował:
Ciechomski Marcin
(2011-10-28 13:50:36)