Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty - budowa drogi 2811W (ul. Graniczna) w miejscowości Baniocha, gm. Góra Kalwaria

Zarząd Dróg Powiatowych w Piasecznie
ul. Kościuszki 9
05-500 Piaseczno
 tel. 756-24-82
fax. 756-24-80

KDM.343.BF- 126 / 3312/ 2011 Piaseczno 08.11.2011

23/KDM/2011

 
ZAWIADOMIENIE
O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 
Na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych
(Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759ze zm.) Zarząd Dróg Powiatowych w Piasecznie informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: „Budowę drogi 2811W (ul. Graniczna) w miejscowości Baniocha, gm. Góra Kalwaria (od drogi krajowej nr 79 do istniejącej nawierzchni asfaltowej zgodnie z dokumentacją wykonawczą.) ” została wybrana oferta wykonawcy:

 
Przedsiębiorstwo Inżynieryjno Budowlane
DROTECH” Dariusz Kin
ul. Warszawska 211/2
05-300 Mińsk Mazowiecki

 
Oferta niniejszego Wykonawcy uzyskała najwyższą liczbę punktów w wyniku oceny oferty przeprowadzonej przez Zamawiającego na podstawie kryteriów wskazanych w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.
Zbiorcze zestawienie ofert


 
Numer oferty

 
Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy

 
Razem liczba punktów – streszczenie oceny i porównania złożonych ofert
1
FAL-BRUK
B.B.Z Falenta S.J.
ul. Sarabandy 42
02-868 Warszawa

 
96,07 pkt
2
STRABAG Sp. z o.o.
ul. Parzniewska 10
05-800 Pruszków

 
49,69 pkt
3
Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Sp. z o.o.
ul. Kolejowa 28,
05-300 Mińsk Mazowiecki

 
84,79 pkt
4
Mabau Polska Sp. z o.o.
Szymanów 9k
05-532 Baniocha

 
91,78 pkt
5
Przedsiębiorstwo Inżynieryjno Budowlane
DROTECH” Dariusz Kin
ul. Warszawska 211/2
05-300 Mińsk Mazowiecki

 
100 pkt

Jednocześnie, informujemy iż zgodnie z art.94 ust.2 pkt.3 lit. a ustawy Prawo zamówień publicznych umowa w sprawie zamówienia publicznego może zostać zawarta niezwłocznie po przesłaniu zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.
Wytworzył:
Beata Flint
Udostępnił:
Ciechomski Marcin
(2011-11-08 09:12:56)
Ostatnio zmodyfikował:
Ciechomski Marcin
(2011-11-08 09:14:32)