Unieważnienie części nr 1 postępowania przetargowego z dnia 15.11.2011r. dla zadania pn.: Organizacja i przeprowadzenie kursów dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych z terenu Powiatu Piaseczyńskiego w ramach projektu Dobry fachowiec zawsze w cenie współfinansowanego ze środków UE