Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - dostawa warzyw i owoców dla Domu Pomocy Społecznej w Konstancinie-Jeziornie

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.
Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 324071 - 2011 data 08.12.2011 r.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Dom Pomocy Społecznej, ul. Potulickich 1, 05-510 Konstancin-Jeziorna, woj. mazowieckie, tel. 0-22 7564136, fax. 0-22 7564136.
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.4.4.
W ogłoszeniu jest: 21.12.2011 godzina 12:00, miejsce: Dom Pomocy Społecznej ul. Potulickich 1 05-510 Konstancin-Jeziorna sekretariat.
W ogłoszeniu powinno być: 30.12.2011 godzina 11:00, miejsce: Dom Pomocy Społecznej ul. Potulickich 1 05-510 Konstancin-Jeziorna sekretariat.
II.2) Tekst, który należy dodać:
Miejsce, w którym należy dodać tekst: IV.4.4.
Tekst, który należy dodać w ogłoszeniu: Otwarcie ofert nastąpi w dniu 30.12.2011 o godz. 11.15, miejsce otwarcie ofert: Dom Pomocy Społecznej ul. Potulickich 1 05-510 Konstancin-Jeziorna dział administracyjny.

Wytworzył:
Bożena Rzeczkowska - Dom Pomocy Społecznej w Konstancinie-Jeziornie
Udostępnił:
Ciechomski Marcin
(2011-12-15 09:46:44)
Ostatnio zmodyfikował:
Ciechomski Marcin
(2011-12-15 09:51:08)