Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - dostawa nabiału i jaj kurzych dla Domu Pomocy Społecznej w Konstancinie-Jeziornie

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.
Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 318825 - 2011 data 06.12.2011 r.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Dom Pomocy Społecznej, ul. Potulickich 1, 05-510 Konstancin-Jeziorna, woj. mazowieckie, tel. 0-22 7564136, fax. 0-22 7564136.
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
IV.4.4.
W ogłoszeniu jest: 20.12.2011 godzina 10:00, miejsce: Dom Pomocy Społecznej ul. Potulickich 1 05-510 Konstancin-Jeziorna sekretariat.
W ogłoszeniu powinno być: 30.12.2011 godzina 9:00, miejsce: Dom Pomocy Społecznej ul. Potulickich 1 05-510 Konstancin-Jeziorna sekretariat.

Wytworzył:
Bożena Rzeczkowska - Dom Pomocy Społecznej w Konstancinie-Jeziornie
Udostępnił:
Ciechomski Marcin
(2011-12-15 10:01:40)
Ostatnio zmodyfikował:
Ciechomski Marcin
(2011-12-15 10:03:20)