Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - dostawa pieczywa dla Domu Pomocy Społecznej w Konstancinie-Jeziornie

Konstancin-Jeziorna, 14.12.2011 r.

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA – DOSTAWA PIECZYWA

Dom Pomocy Społecznej w Konstancinie-Jeziornie, ul. Potulickich 1 informuje, iż w formularzu ofertowym na dostawę pieczywa w pkt III następuje zmiana:
Jest:
1.Ofertę na formularzu oferty należy złożyć w terminie do dnia 19.12.2011 do godz. 10.00, powinno być: ofertę na formularzu oferty należy złożyć w terminie do dnia 30.12.2011 do godz. 8.00
2.Otwarcie ofert nastąpi w dniu 19.12.2011 o godz. 10.30, powinno być: otwarcie ofert nastąpi w dniu 30.12.2011 o godz. 8.15.

Wytworzył:
Bożena Rzeczkowska - Dom Pomocy Społecznej w Konstancinie-Jeziornie
Udostępnił:
Ciechomski Marcin
(2011-12-15 10:30:44)
Ostatnio zmodyfikował:
Ciechomski Marcin
(2011-12-15 10:31:53)