Wynik przetargu na dostawę wraz z transportem w zakresie wyposażenia w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne w Zespole Szkół Nr 1