Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - przebudowa drogi Nr 2825W Jesówka - Żabieniec wraz z przebudową mostu na rzece Zielonej

Zarząd Dróg Powiatowych w Piasecznie

ul. Kościuszki 9
05-500 Piaseczno
fax. 22 756-24-80
tel. 22 756-24-82
 
Piaseczno 21.06.2012
KDM.2264.13.2012
 
ZAWIADOMIENIE
O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 
Na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych
(Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759ze zm.), zwanej dalej uPzp, Zarząd Dróg Powiatowych w Piasecznie informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: „Przebudowę drogi Nr 2825W Jesówka-Żabieniec wraz z przebudową mostu na rzece Zielonej (Czarnej) została wybrana oferta wykonawcy: Warszawskie Przedsiębiorstwo Mostowe MOSTY Spółka Akcyjna, ul. Marywilska 338/40, 03-228 Warszawa.
Niniejsza oferta uzyskała najwyższą liczbę punktów w wyniku oceny ofert przeprowadzonej przez Zamawiającego na podstawie kryteriów wskazanych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.

 
Zbiorcze zestawienie ofert


 
Numer oferty

 
Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy

 
Razem liczba punktów – streszczenie oceny i porównania złożonych ofert
1
Konsorcjum firm: „Planeta” Sp. z o.o., ul. Zdziarska 21, 03-289 Warszawa – Lider Konsorcjum
Przedsiębiorstwo Projektowo-Wykonawcze Z. Zakrzewski s. Maj „DROMOS” Sp.j. – Partner Konsorcjum

 
91,72 pkt
2
Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Spółka z o.o., ul. Kolejowa 28, 05-300 Mińsk Mazowiecki

 
85,88 pkt
3
Przedsiębiorstwo Budownictwa Lądowego „Mazowieckie Mosty” Sp. z o.o., ul. Przemysłowa 13, 05-300 Mińsk Mazowiecki

 
Oferta odrzucona
4
Warszawskie Przedsiębiorstwo Mostowe MOSTY Spółka Akcyjna, ul. Marywilska 338/40, 03-228 Warszawa

 
100 pkt
5
Konsorcjum firm: Przedsiębiorstwo Usługowo – Budowlane WALDEMAR JASZCZYK, ul. Mazurska 77/68, 25-345 Kielce – Lider Konsorcjum
Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo – Usługowe „JAWAL” Sp. z o.o., ul. Kamienna 7, 25-041 Kielce – Partner Konsorcjum

 
86,07 pkt
6
STRABAG Sp. z o.o.
ul. Parzniewska 10
05-800 Pruszków

 
78,55 pkt
7
INTOP Warszawa” Sp. z o.o.
ul. Wiertnicza 108
02-952 Warszawa

 
89,87 pkt


 
Wytworzył:
Beata Flint - ZDP Piaseczno
Udostępnił:
Ciechomski Marcin
(2012-06-22 08:37:07)
Ostatnio zmodyfikował:
Ciechomski Marcin
(2012-06-22 08:38:18)