Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę - Piaseczno, Chyliczkowska

OGŁOSZENIE
STAROSTY PIASECZYŃSKIEGO
z dnia 28.06.2012 r.
w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości
przeznaczonych do oddania w dzierżawę

Działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2010r. Nr 102, poz.651 z późn. zm.) Starosta Piaseczyński ogłasza, co następuje: 

I.
Z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczone zostały do oddania w dzierżawę nieruchomości położone w miejscowości Piaseczno, opisane szczegółowo w wykazie, stanowiącym załącznik do niniejszego ogłoszenia.

 
II.
Ogłoszenie zostanie wywieszone na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Piasecznie w okresie od dnia 28.06.2012 r. do dnia 19 lipca 2012 r.


Wykaz nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonych do dzierżawy
Wytworzył:
Aneta Stachera
Udostępnił:
Ciechomski Marcin
(2012-07-11 09:33:55)
Ostatnio zmodyfikował:
Ciechomski Marcin
(2012-07-11 10:02:54)