Wynik przetargu na Opracowanie dokumentacji geodezyjnej dla nieruchomości należących do zasobu Skarbu Panstwa