Opracowanie dokumentacji geodezyjnej dla nieruchomości należących do zasobu Skarbu Państwa