Modyfikacja treści SIWZ z dnia 23.08.2012 na zamówienie pn. Zakup urządzenia wielofunkcyjnego - kopiarka/skaner na potrzeby Wydziału Geodezji i Katastru Starostwa Powiatowego w Piasecznie