Wynik przetargu na Wykonanie aktualizacji bazy danych ewidencji gruntów, budynków i lokali dla Powiatu Piaseczyńskiego