Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty - dostaw ryb i przetworów rybnych, mięsa, wędlin do DPS w Górze Kalwarii

Numer sprawy: DPS/ZP/A-G.3421/9/2573/2012

Góra Kalwaria dnia 28.08.2012 r.

 
OGŁOSZENIE
O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 
dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
Numer sprawy DPS/ZP/G-3421/9/2012
Nazwa zadania: dostaw ryb i przetworów rybnych, mięsa, wędlin do Domu Pomocy Społecznej w Górze Kalwarii ul. Szpitalna 1

 
1. Działając na podstawie art. 92 ust. 2 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia poszczególnych zadań najkorzystniejsze oferty złożone przez Wykonawców:

zadanie nr 1 – dostawy ryb i przetworów rybnych
 
Przedsiębiorstwo Handlowe „IMEX”
T. Norko, B. Norko
ul. Suwalska 32/64
03-252 Warszawa

zadanie nr 2 – dostawy mięsa

Masarnia Ubojnia ZEMAT Sp. J.
Zdzisław Trościańczyk i S-ka
ul. Łąkowa 1 21-310 Wohyń
woj. lubelskie

zadanie nr 3 – dostawy wędlin

Masarnia Ubojnia ZEMAT Sp. J.
Zdzisław Trościańczyk i S-ka
ul. Łąkowa 1 21-310 Wohyń
woj. lubelskie

Uzasadnienie wyboru: oferty spełniają wszystkie wymagania SIWZ oraz uzyskały najwyższą ilość punktów. 

W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty: 


Lp.

 Nazwa wykonawcy, adres
 
Nr zadania
 
Liczba pkt w kryterium cena

 
1.

 
 
Zakład Przetwórstwa Mięsnego
Grzegorz Nowakowski
Dąbrowa 6
26-332 Sławno woj. łódzkie
 
2
 
98,55

3

98,97
 
2.
 
Masarnia Ubojnia ZEMAT Sp. J.
Zdzisław Trościańczyk i S-ka
ul. Łąkowa 1 21-310 Wohyń
woj lubelskie
 
2
 
 
100,00
 
3

100,00

3.
ALBO Sp. Z o.o.
ul. Lubelska 65
26-600 Radom

 

2
 
86,88

3
 
93,33
  
4.
Przedsiębiorstwo Handlowe „IMEX”
T. Norko, B. Norko
ul. Suwalska 32/64
03-252 Warszawa
 
1
 
100,00
5.
 Bogmar Traper Sp. z o.o.
ul. Przyczółkowa 227
02-962 Warszawa

 1

-

Wytworzył:
Irena Kwietniewska, DPS Góra Kalwaria
Udostępnił:
Ciechomski Marcin
(2012-09-05 08:35:42)
Ostatnio zmodyfikował:
Ciechomski Marcin
(2012-09-05 08:45:16)