Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty i unieważnieniu zadań - dostawy jabłek, jaj, makaronów, tłuszczy roślinnych do Domu Pomocy Społecznej w Górze Kalwarii

Góra Kalwaria dnia 09.10.2012 r.

Numer sprawy: DPS/ZP/A-G.3421/11/3031./2012 

OGŁOSZENIE

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

I UNIEWAŻNIENIU ZADAŃ

 

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Numer sprawy DPS/ZP/G-3421/11/2012

Nazwa zadania: dostawy jabłek, jaj, makaronów, tłuszczy roślinnych do Domu Pomocy Społecznej w Górze Kalwarii ul. Szpitalna 1

1. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1) Prawa zamówień publicznych zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu, wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę / oferty w zakresie następujących części zamówienia:

Zadanie nr 1 - dostawy jabłek

Hurtownia BB Bożena Bąk

ul. Grójecka 1

05-530 Góra Kalwaria

zadanie nr 3 - dostawy makaronów

Hurtownia BB Bożena Bąk

ul. Grójecka 1

05-530 Góra Kalwaria


Uzasadnienie wyboru: oferta uzyskała najwyższą ilość punktów oraz spełnia wszystkie wymagania SIWZ.

Podstawą prawną dokonanego wyboru jest art. 91 ust. 1 Pzp oraz Kodeks Cywilny.

 

W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty:

 

 

 

Lp

 

Nazwa wykonawcy

 

Zadanie nr

 

Cena brutto zł

Ilość pkt.

 

 

1.

KARDROB Magdalena Fijałkowska

Karolina 51 05-530 Góra Kalwaria

 

2

 

8 970,00

 

-

 

2.

 

Przedsięb. Produkcyjno-Handlowe „POLARIS”

ul. Żołnierska 20a 62-100 Kalisz

 

2

 

12 690,00

 

-

 

3

 

5 970,00

 

37,86

 

3.

Firma Handlowa DAGR-BIS Sp. J.

Grzegorz Hajczuk, Dariusz Nowacki

ul. Szkolna 13 05-500 Piaseczno

 

4

 

18 242,00

 

-

 

4.

 

Hurtownia BB Bożena Bąk

ul. Grójecka 1 05-530 Góra Kalwaria

 

1

 

2 310,00

 

100,00

 

3

 

2 260,00

 

100,00

 

5.

„CYTRUS”Gospodarstwo

Ogrodniczo-Sadownicze Janusz Pawlak

ul. Millenium 90 05-503 Głosków

 

1

 

3 190,00

 

72,41

 

2. Termin podpisania umowy.

Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 94 ust. 2 pkt 3 lit. a, ustawy Prawo zamówień publicznych umowa w sprawie zamówienia publicznego może zostać zawarta niezwłocznie po przesłaniu zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, ponieważ nie odrzucono i nie wykluczono żadnej oferty.

 

3. Działając na podstawie art. 93 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z p. zm.)

Zamawiający informuje o unieważnieniu przedmiotowego postępowania w zakresie zadania nr 2 i 4 dostawy jaj i dostawy tłuszczy roślinnych.

Uzasadnienie faktyczne:

ceny najkorzystniejszych ofert przewyższają kwoty , które zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie poszczególnych zadań.

 

Uzasadnienie prawne: art.93 ust.1 pkt.4 Pzp.

Wytworzył:
Irena Kwietniewska, DPS Góra Kalwaria
Udostępnił:
Ciechomski Marcin
(2012-10-11 10:03:58)
Ostatnio zmodyfikował:
Ciechomski Marcin
(2012-10-11 10:07:28)