Zmiana SIWZ - Bezpośrednia stała ochrona fizyczna bazy sprzętowo - materiałowej i pomieszczeń biurowych w Wilczej Górze w okresie 01.11.2012r. - 31.12.2013r

Zarząd Dróg Powiatowych w Piasecznie
ul. Kościuszki 9
05-500 Piaseczno
fax. 756-24-80
tel. 756-24-82

Piaseczno, dn. 2012-10-17

 

KDM.2264.26.2012

DOTYCZY: przetargu nieograniczonego na „Bezpośrednia stała ochrona fizyczna bazy sprzętowo – materiałowej i pomieszczeń biurowych w Wilczej Górze w okresie 2012 i 2013 roku. ”

 

Zamawiający - Zarząd Dróg Powiatowych w Piasecznie, na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych z 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.) dokonuje zmiany specyfikacji istotnych warunków zamówienia w następującym zakresie:

 

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA:

 

- str. nr 1 – otrzymuje następujące brzmienie:

Bezpośrednia stała ochrona fizyczna bazy sprzętowo – materiałowej i pomieszczeń biurowych w Wilczej Górze w okresie 2012 i 2013 roku. ”

Wytworzył:
Beata Flint, ZDP Piaseczno
Udostępnił:
Ciechomski Marcin
(2012-10-18 14:26:02)
Ostatnio zmodyfikował:
Ciechomski Marcin
(2012-10-18 14:33:37)