Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty - dostawy jaj, tłuszczy roślinnych do DPS w Górze Kalwarii

Numer sprawy: DPS/ZP/A-G.3421/13/3216/2012
Góra Kalwaria dnia 22.10.2012 r.

 

OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Numer sprawy DPS/ZP/G-3421/13/2012

Nazwa zadania:dostawy jaj, tłuszczy roślinnych do Domu Pomocy Społecznej w Górze Kalwarii ul. Szpitalna 1

1. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1) Prawa zamówień publicznych zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu, wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejsze oferty w zakresie następujących części zamówienia:

Zadanie nr 1 - dostawy jaj

KARDROB

Magdalena Fijałkowska

Karolina 51

05-530 Góra Kalwaria

zadanie nr 2 - dostawy tłuszczy roślinnych

Firma Handlowa DAGR-BIS Sp. J.

Grzegorz Hajczuk, Dariusz Nowacki

ul. Szkolna 13

05-500 Piaseczno

 

Uzasadnienie wyboru: oferty uzyskały najwyższą ilość punktów oraz spełniają wszystkie wymagania SIWZ.

W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty:

 

Lp

 

Nazwa wykonawcy

 

Zadanie nr

 

Cena brutto zł

Ilość pkt. w kryterium cena

 

 

1.

KARDROB Magdalena Fijałkowska

Karolina 51

05-530 Góra Kalwaria

 

 

1

 

 

9 200,00

 

 

100,00

 

2.

Firma Handlowa DAGR-BIS Sp. J.

Grzegorz Hajczuk, Dariusz Nowacki

ul. Szkolna 13 05-500 Piaseczno

 

2

 

18 642,00

 

100,00

 

2. Termin podpisania umowy.

Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 94 ust. 2 pkt 3 lit. a, ustawy Prawo zamówień publicznych umowa w sprawie zamówienia publicznego może zostać zawarta niezwłocznie po przesłaniu zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, ponieważ nie odrzucono i nie wykluczono żadnej oferty.

Wytworzył:
Irena Kwietniewska, DPS Góra Kalwaria
Udostępnił:
Ciechomski Marcin
(2012-10-24 13:15:13)
Ostatnio zmodyfikował:
Ciechomski Marcin
(2012-10-24 13:18:08)