Modyfikacja zapisów siwz z dnia 08.11.2012r. w postępowaniu przetargowym na Budowę budynków Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej typu rodzinnego wraz z zagospodarowaniem terenu w Łbiskach