Zakup oprogramowania do automatyzacji procesu skanowania pierworysów, map i kalek na potrzeby Wydziału Geodezji i Katastru