Informacja o modyfikacji SIWZ z dmia 03.12.2012 na dostawę sprzętu i oprogramowania informatycznego dla Starostwa Powiatowego w Piasecznie