Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty - dostawy jabłek, ogórków i kapusty kwaszonej, ziemniaków jadalnych, warzyw i owoców do Domu Pomocy Społecznej w Górze Kalwarii

Numer sprawy: DPS/ZP/A-G.3421/20/1/2012

Góra Kalwaria dnia 02.01.2013 r.

 

OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Numer sprawy DPS/ZP/G-3421/20/2012

Nazwa zadania: dostawy jabłek, ogórków i kapusty kwaszonej, ziemniaków jadal. warzyw, warzyw i owoców do Domu Pomocy Społecznej w Górze Kalwarii ul.Szpitalna 1

1. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia poszczególnych zadań najkorzystniejsze oferty złożone przez Wykonawców:

zadanie nr 1 – dostawy jabłek

zadanie nr 3– dostawy ziemniaków jadalnych

zadanie nr 5– dostawy warzyw i owoców

CYTRUS” Gospodarstwo Ogrodniczo-Sadownicze

Janusz Pawlak

ul. Millenium 90

05-503 Głosków

zadanie nr 2 – dostawy ogórków i kapusty kwaszonej

zadanie nr 4 – dostawy warzyw

Iwona i Andrzej Odolińscy

Ciszyca 14A

05-520 Konstancin Jeziorna

Uzasadnienie wyboru: oferty spełniają wszystkie wymagania SIWZ oraz uzyskały najwyższą ilość punktów.

W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty:

 Oferta nr

 Nazwa Wykonawcy

 Zadanie nr

 Cena brutto zł.

 Ilość pkt.

 

 

 

1

 

 

 

CYTRUS” Gospodarstwo

Ogrodniczo-Sadownicze

Janusz Pawlak

ul. Millenium 90

05-503 Głosków

 

1

 

11 170,00

 

100,00

 

2

 

9 300,00

 

91,94

 

3

 

21 700,00

 

100,00

 

4

 

22 628,10

 

90,13

 

5

 

108 552,50

 

100,00

 

2.

Hurtownia BB

Bożena Bąk

ul.Grójecka 1

05-530 Góra Kalwaria

 

1

 

11 710,00

 

95,39

 

 

 

3.

 

 

 

 

Gospodarstwo Rolne ZALESIE

Zalesie 4

05-304 Stanisławów

 

2

 

13 221,00

 

 

64,67

 

3

 

28 126,00

 

77,15

 

4

 

29 061,98

 

70,18

 

 

4.

 

Gospodarstwo Rolne

Sławomir Jakubaszek

Mroków 32 08-455 Trojanów

 

 

 

3

 

 

 

23 800,00

 

 

 

95,08

 

 

5

 

Iwona i Andrzej Odolińscy

Ciszyca 14A

05-520 Konstancin Jeziorna

 

2

 

 

8 550,00

 

100,00

 

4

 

20 395,30

 

100,00

 

2. Terminy podpisania umów.

Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 94 ust. 2 pkt 3 lit. a, ustawy Prawo zamówień publicznych umowa w sprawie zamówienia publicznego może zostać zawarta niezwłocznie po przesłaniu zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, ponieważ nie odrzucono i nie wykluczono żadnej oferty.

Wytworzył:
Irena Kwietniewska, DPS Góra Kalwaria
Udostępnił:
Ciechomski Marcin
(2013-01-03 09:43:41)
Ostatnio zmodyfikował:
Ciechomski Marcin
(2013-01-03 09:48:55)