Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty - dostawy mięsa, wędlin, drobiu do Domu Pomocy Społecznej w Górze Kalwarii

Numer sprawy: DPS/ZP/A-G.3421/18/36/2012

Góra Kalwaria dnia 07.01.2013 r.

 

OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy DPS/ZP/G-3421/18/2012

Nazwa zadania: dostawy mięsa, wędlin, drobiu do Domu Pomocy Społecznej w Górze Kalwarii ul. Szpitalna 1

1. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia poszczególnych zadań najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę:

zadanie nr 1 – dostawy mięsa

Zakłady Mięsne JADÓW Sp. z o.o.

Wojty 53 05-280 Jadów

zadanie nr 2 – dostawy wędlin

Zakłady Mięsne JADÓW Sp. z o.o.

Wojty 53 05-280 Jadów

zadanie nr 3 – dostawy drobiu

Zakłady Mięsne JADÓW Sp. z o.o.

Wojty 53 05-280 Jadów

Uzasadnienie wyboru: oferta spełniająca wszystkie wymagania SIWZ oraz uzyskała najwyższą ilość punktów na poszczególne zadania.

W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty:

 

 

Lp.

 

Nazwa wykonawcy, adres

 

Nr zadania

Cena brutto

 

Ilość pkt.

 

 

 

1.

 

 

Zakład Przetwórstwa Mięsnego

Grzegorz Nowakowski

Dąbrowa 6

26-332 Sławno woj. łódzkie

 

1

 

263 169,00

 

-

 

2

 

242 013,00

 

-

 

3

 

57 078,00

 

-

 

2.

 

Masarnia Ubojnia ZEMAT Sp. J.

Zdzisław Trościańczyk i S-ka

ul. Łąkowa 1 21-310 Wohyń

woj lubelskie

 

1

 

 

229 879,00

 

94,66

 

2

 

209 824,00

 

 

99,09

 

3.

 

Zakłady Mięsne JADÓW Sp. z o.o.

Wojty 53

05-280 Jadów

 

1

 

217 613,00

 

100,00

 

2

 

207 924,00

 

100,00

 

3

 

43 426,00

 

100,00

 

Wytworzył:
Irena Kwietniewska, DPS Góra Kalwaria
Udostępnił:
Ciechomski Marcin
(2013-01-07 15:56:41)
Ostatnio zmodyfikował:
Ciechomski Marcin
(2013-01-07 15:58:13)